Produkty

Kuchyňský nábytek, kuchyňské linky na míru - rustikální dřevěná kuchyně se zdobnými lemy a vitrážemi. Moderní tvary i klasika, kuchyňská linka je a bude pro řadu hospodyněk a hospodářů neodmyslitelnou součástí vybavení jedné z nejdůležitějších místností v domě či bytě. Každý kdo si pořizuje novou...
Kuchyňské linky do kanceláře, moderní kuchyňské linky působí příjemně a útulně. Kuchyňský nábytek, sestavy jednotlivých částí nábytku, kvytvoření dokonalé kuchyňské linky ve vaší kanceláři. Sestavy kuchyňského nábytku jsou praktické a oblíbené řešení do vaší kanceláře, může te si sestavit kuchyň ve...
Kuchyňská linky do interiéru panelového bytu, bydlení v panelákovém bytě přináší každému svému obyvateli neustálí boj s prostorem. Panelákový byt většinou nabízí menší kuchyně než je dnes běžný standart. Vyrábíme kvalitně a levně kuchyně a kuchyńský nábytek do malých prostorů interiéru bytu v...
Šatní skříně do ložnice i předsíně na míri. Stará skříň už nestačí pro všechny módní doplňky nebo už dveře nedrží tak, jak by měly a skříň se rozjíždí do všech stran? Malý byt nemusí být králíkárnou: Využijte na sto procent úložné prostory! Ložnice či předsíň nemusí být skladištěm věcí a...
Prodej sedacích souprav, v moderním i klasické designu do interiéru.Sedačka, nebo už postel? Záleží na vás. U Minnesoty stačí jeden pohyb a máte spací plochu srovnatelnou s běžným lůžkem. Kvalitu spánku pak potvrdí samotná konstrukce rozkládacího dílu s kvalitní vysokou matrací. Prodejci nábytku a...
Nábytek do ložnice a doplňky, postele na míru, šatní i vestavěné skříně, solitérní skříňky, prádelníky i komody, zrcadla na stěnu, televizní stolky k posteli matrace na míru u kvalitní rošty. Vše najdete a z široké nabítky si vyberete buď u nás na stránkách nebo v obchodě. Ložnice je místem klidu a...
Kuchyňské linky Písnice: rohové i sektorové kuchyně na míru do vašeho bytu. Kuchyśké linky, které doplní Váš interiér. Kuchyňské linky na míru Kladno - nechte se inspirovat u nás. Moderní i klasický styl kuchyňských linek

Kuchyně Kladno - Praha

Naše společnost se zabývá prodejem a distribucí kvalitního sektorového nábytku. Základ činnosti je velkoobchodní prodej a distribuce přes obchodní partnery, ale jsme aktivní i v maloobchodním prodeji.
Jako autorizovaný obchodní partner výrobce nabízíme v ČR výrobky pod značkou TETE NÁBYTEK

adresa:   U pejřárny 1043/4b, 142 00 Praha 4
otevírací doba:  každý den od 9.00 do 18:00

tel:    +420   241 407 819
mobil:  +420   702 128 638
. . . . . . . . . . .

<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.68663b50e1.ico"/><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initPreloadScript(isModern ? ["/re/js/vendor~app.bundle.40f485fc3f.js","/re/js/app.bundle.4b71ca8a2e.js"]:["/re/js/vendor~app.legacy.bundle.d57be97feb.js","/re/js/app.legacy.bundle.eed7e73696.js"]); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.178971e78d.css"/><script src="//h.imedia.cz/js/dot-small.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script> <title>kuchyňské linky Kladno – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno"/><script>var seznam_retargeting_id = 100264;</script><script>var dotBig=function dotBig(a){a._add(window,"scroll",function scroll(b){a._delay("scroll",b)}),a._add(window,"resize",function resize(b){a._delay("resize",b)}),a._add(window,"unload",function unload(){var b=new Date().getTime()-a._ts;a.hit("unload",{d:{visitTime:b+""}})})};window.initDR=function(a,b){if(window.DOT){var e=window.DOT,f="data-dot-data",g=["ctrlKey","altKey","shiftKey","metaKey"];dotBig(e);var h=e._addGeometry,i=e._addCommon,j=e._getDataElm,k=e._mousedown,l=function _elementHasAttribute(a,b){return"function"==typeof a.hasAttribute&&a.hasAttribute(b)},m=function _setAttribute(a,b,c){"function"==typeof a.setAttribute&&a.setAttribute(b,c)},n=function _getDataElm(a,b,c,d){return-1===document.body.className.indexOf("modal-open")?j.call(this,a,b,c,d):[]},o=function _addGeometry(a){var b=this;if(h.call(b,a),a.d.elm){for(var g,j,k=[],l={},m=a.d.elm.split(","),n=0;n<m.length;n++)if(g=m[n],j=document.querySelector("*[data-elm=\""+g+"\"] > *"),j){var o=j.parentElement?j.parentElement.getAttribute(f):null;try{o=JSON.parse(o)}catch(a){o=null}if(o&&"rid"in o){var p=o.rid;-1===k.indexOf(p)&&(k.push(p),l[p]=[]),l[p].push(g.replace(/^\d+__/,""))}var q={d:{action:"impress"}};if(e._getDataDotData.call(b,j,q),("reporter_name"in q.d||q.d.impress)&&(delete q.d.impress,e.hit("event",q),window.SmartlookWrapper)){var r=JSON.parse(q.d);void 0===r.element_index&&(void 0!==r.reporter_pos&&(r.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",r))}}if(0<k.length)for(var n=0;n<k.length;n++){if(0==n){a.d.rid=k[n],a.d.elm=l[k[n]].join(",");continue}var d={};for(var s in a.d)d[s]=a.d[s];d.rid=k[n],d.elm=l[k[n]].join(","),e.hit("impress",{d:d})}}},p=function _addCommon(a){if(i.call(this,a),a.d){if("rid"in a.d){var c=a.d;a.lsid!==c.rid&&(a.lsid=c.rid),delete c.rid}"reporter_name"in a.d&&(a.d.reporter_query=this._cfg.query,b&&a.d.reporter_name in b&&(a.d.reporter_name=b[a.d.reporter_name])),"_shortHref"in a.d&&("href"in a.d&&a.d._shortHref&&(a.d.href=a.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete a.d._shortHref)}},q=function _mousedown(a){for(var b=a.target||a.srcElement,c=b;c&&c!==document;){if(l(c,"data-dot-ignore"))return;c=c.parentElement}if(b){var d={},e=void 0;if(l(b,f)){e=b.getAttribute(f);try{d=JSON.parse(e)}catch(a){d={}}}d.mouseButtonCode=a.button;for(var h,i=[],j=0;j<g.length;j++)h=g[j],a[h]&&i.push(h.replace("Key",""));0<i.length&&(d.keyboardKey=i),m(b,f,JSON.stringify(d))}k.call(this,a),b&&l(b,f)&&(e?m(b,f,e):b.removeAttribute(f))};e._getDataElm=n,e._addGeometry=o,e._addCommon=p,e._mousedown=q}window.DOTWrapper.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if("cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">._8cfeca{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}.SearchApp--desktop ._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}@media screen and (min-width:31.250em){._8cfeca{margin-bottom:6.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._8cfeca:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}} .SearchApp--desktop ._982a43{min-width:108rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage ._982a43{min-width:84rem}.e9f9d0{margin-bottom:3.2rem}._781cd6{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._781cd6{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._781cd6{text-align:left} ._032a60{position:relative;height:10.4rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d47473{height:.1rem}._86d0d3{z-index:1000;padding-top:1.6rem;height:10.4rem;background:#fff}._86d0d3,._86d0d3:before{position:absolute;left:0;right:0;top:0}._86d0d3:before{bottom:0;z-index:-1;content:"";box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);transition:opacity .3s ease-in-out;opacity:0}._85e568{position:fixed;top:-4.8rem}._85e568:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._86d0d3{top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93,.f3e00b{height:3.2rem;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._244f93{width:11.7rem}.f3e00b,.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._244f93{display:none}.f3e00b{width:3.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f3e00b{display:block}._12bab0{display:-webkit-flex;display:flex;margin-top:.8rem;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._12bab0{margin-top:0}._078838{display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem;height:4rem;-webkit-align-items:center;align-items:center}._85e568 ._078838{position:static;margin-left:1.6rem}._58a991{position:relative}.c1a36e{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:none;margin-left:1.6rem;color:#c00}.c1a36e:active,.c1a36e:focus,.c1a36e:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .c1a36e{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:none}._49d657{-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem}._49d657 .SearchForm{height:4rem}._49d657 .SearchForm-input{padding-top:1rem;padding-bottom:1rem;height:4rem}._49d657 .SearchForm-button,._49d657 .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){._078838{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._078838{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:52.500em){._032a60{height:5.6rem}.d47473{height:.1rem}._86d0d3{position:fixed;top:0;padding-top:.8rem;height:5.6rem}.f84de7{position:absolute;left:1.6rem;margin:.4rem 0}._244f93{display:none}.f3e00b{display:block}._12bab0{margin-top:0}._85e568 ._078838{position:fixed}}@media screen and (min-width:64.000em){.c1a36e,[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop ._85e568 .c1a36e{display:inline}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] ._244f93{display:block}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f3e00b{display:none}}@media screen and (min-width:96.250em){._244f93{display:block}.f3e00b{display:none}}@media not screen and (min-width:64.000em){._85e568 ._58a991#login-badge .szn-notifications{display:none}} .b5ed48{margin:0 auto;padding:0 1.6rem;min-width:32rem}.hw-desktop .b5ed48{max-width:109.6rem}.Page--isSnippetA .b5ed48,[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .b5ed48{padding:0 1.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin:0 0 0 6.4rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.b5ed48{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b5ed48{padding-right:1.2rem;padding-left:6rem;max-width:76.4rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.b5ed48{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.125em){.hw-desktop .b5ed48{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .b5ed48{margin-left:15.2rem}} .f9561d{position:relative;border-bottom:.1rem solid #eee}.f9561d .hw-phone{overflow:hidden}.d6d62d{margin:0 -1.6rem;padding:0 1.6rem;white-space:nowrap;overflow-x:scroll}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:initial}._00f2fd,._5f264d{display:block;position:absolute;top:0;width:5rem;height:4.4rem;transition:opacity .3s;opacity:0;pointer-events:none}._3a4a0a{opacity:1}._00f2fd{left:0;background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}._5f264d{right:0;background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff)}@media screen and (min-width:31.250em){.d6d62d{margin:0 -2.8rem;padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6d62d{margin:0 0 0 1.2rem;padding:0;overflow-x:initial}} .b08967{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.b08967:first-child{margin-left:0}.b08967:last-child{margin-right:0}._65a1a5{border-bottom:.2rem solid #000}.e46408{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;color:#999}._65a1a5 .e46408{color:#000}._0fcdef,.d726be{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;border:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;background:none;cursor:pointer;outline:none}._0fcdef:active,._0fcdef:active .e46408,._0fcdef:focus,._0fcdef:focus .e46408,._0fcdef:hover,._0fcdef:hover .e46408,.d726be:active,.d726be:active .e46408,.d726be:focus,.d726be:focus .e46408,.d726be:hover,.d726be:hover .e46408{color:#000}._65a1a5 ._0fcdef,._65a1a5 .d726be{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .c86a82{padding:1rem 0}.hw-desktop .c86a82{padding:.6rem 0}.ea3fa1{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;padding:1rem 1.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;white-space:nowrap;text-decoration:none;outline:none}.ea3fa1:active,.ea3fa1:focus,.ea3fa1:hover{color:#000;background-color:#eee}.ea3fa1:active .e46408,.ea3fa1:focus .e46408,.ea3fa1:hover .e46408{color:#000} ._9c876d{padding-left:2.8rem}.Page--isSnippetA ._9c876d{padding-left:0}.SearchApp--desktop ._9c876d{float:left;margin:0 auto;padding-right:4.8rem;padding-left:1.6rem;min-width:67.2rem;max-width:67.2rem}._083c3c{display:none}.SearchApp--desktop ._083c3c{display:block;margin-left:67.2rem;padding-left:1.6rem;min-width:33.6rem;max-width:41.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._9c876d,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._083c3c{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246{position:relative;overflow:hidden;max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;padding-right:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .b6c246:after{position:absolute;content:"";z-index:1;bottom:0;left:0;pointer-events:none;background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);width:100%;height:10rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop ._7e408d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){._9c876d{max-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-left:1.6rem;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){._9c876d{float:left;min-width:67.2rem}._9c876d,.SearchApp--desktop ._9c876d{padding-right:5.6rem}} ._7e5e5d{margin-bottom:3.2rem}._7e5e5d._84ae67{margin:0}.a379e0{margin-bottom:.8rem}._7d59d4{margin-bottom:3.8rem}._7d59d4:not(._84ae67):after{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:1.6rem;background-color:#eee}._7d59d4:first-child{margin-top:4.4rem}._7d59d4:first-child:before{content:" ";position:absolute;height:.6rem;left:0;right:0;margin-top:-2.2rem;background-color:#eee}._7d59d4>*,._7d59d4>*>*{padding-top:0;padding-bottom:0}._7d59d4>*>:first-child,._7d59d4>:first-child{margin-top:0}._7d59d4>*>:last-child,._7d59d4>:last-child{margin-bottom:0}._7d59d4>*>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>*>.BoxWithShadow,._7d59d4>.BoxWithShadow{padding:0;box-shadow:none} .bec586{margin-left:-2.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .bec586{margin-left:0;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;padding:1.6rem;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}.SearchApp--desktop .bec586{margin-left:0}.c3c926{display:-webkit-flex;display:flex}._07f35c{margin-top:.8rem;margin-bottom:.8rem}@media screen and (min-width:48.000em){.bec586{margin-left:0}} .c12666{margin:0;color:#0645ad;font-weight:400}.SearchApp--phone .c12666{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:4.8rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .c12666{font-size:1.8rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .c12666{margin:1.2rem 0 .8rem}.SearchApp--desktop .c12666{font-size:2rem;line-height:2.8rem}.SearchApp--desktop ._896b29{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;max-height:2.8rem;-webkit-line-clamp:1}.SearchApp--desktop .bef708{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;max-height:5.6rem;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}._33e9d4{text-decoration:none;color:inherit}._33e9d4:active,._33e9d4:focus,._33e9d4:hover{text-decoration:underline}._33e9d4:visited{color:#7b009d}._33e9d4 b,._33e9d4 strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone ._33e9d4 strong{font-weight:700} ._4167ab{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap}._4167ab:first-child{margin-bottom:.4rem}._70c91e{margin-right:.8rem;width:1.6rem;height:1.6rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain}._9b0f68{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;color:green;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._9b0f68:active,._9b0f68:focus,._9b0f68:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] ._9b0f68{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone ._1078b3 .c432af{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .c432af{color:#66b366}._9726ce{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._9726ce:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}._9726ce .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7b91a{display:inline;margin-left:.4rem;color:#333}.a7b91a:before{margin-right:.4rem;content:"\2219"}.a7b91a .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}._10237d{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem;color:#666}._19da76{text-decoration:none;color:#0645ad}._19da76:active,._19da76:focus,._19da76:hover{text-decoration:underline}._54b595{margin-left:.4rem;height:1.6rem;color:green;cursor:pointer}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] ._54b595{height:2rem;color:#66b366}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] ._54b595{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] ._54b595{color:#666;margin-left:auto}._54b595 svg{height:100%}.a34b8c,.f4c39d{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone ._97efac{margin-left:0;max-width:0}.c109ee{height:1.6rem;cursor:auto} ._3eded7{font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone ._9f1ea4{max-height:8rem;-webkit-line-clamp:4}.SearchApp--desktop ._9f1ea4,.SearchApp--phone ._9f1ea4{display:-webkit-box;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal;-webkit-box-orient:vertical}.SearchApp--desktop ._9f1ea4{max-height:6rem;-webkit-line-clamp:3}[data-ff~=snippet_layout_2] .b0f4fb{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .b0f4fb:after{margin-left:.4rem;content:"\2219";font-weight:400}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .b0f4fb{display:block}._451a41{margin-right:.4rem;font-weight:700}._451a41:after{margin-left:.4rem;content:"\2219"} ._2bbf85{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}.c84ada{margin-right:.4rem;height:.8rem} .f0e792{margin-left:1.6rem}.SearchApp--desktop .f0e792{display:none}.ec7f0c{font-size:1.4rem;line-height:2rem;text-decoration:none;display:-webkit-flex;display:flex;width:4rem;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}.ec7f0c:active,.ec7f0c:focus,.ec7f0c:hover{text-decoration:underline}.ea30f2{margin:.6rem;width:1.3rem;height:1.4rem} .e81861{display:-webkit-flex;display:flex;margin:0;padding:0;height:5.6rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;list-style:none;overflow-y:hidden;overflow-x:auto}.e81861>:first-child{padding-left:1.6rem}.e81861>:last-child{padding-right:1.6rem}.Page--isSnippetSokol2 .e81861{margin:0 -1.6rem}._5bfc37{margin-right:.8rem} ._5741c6{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:0 1.6rem;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2rem;background-color:#fff;white-space:nowrap;box-sizing:border-box}._5741c6:active,._5741c6:focus,._5741c6:hover{outline:none}._5741c6:active,._5741c6:hover{text-decoration:underline}._5741c6:hover{cursor:pointer}._5741c6:active{background-color:#eee}._5741c6:active .ca5823{fill:#333}._5741c6:disabled{pointer-events:none;background-color:#eee;cursor:disabled}._5741c6:disabled ._630775{color:#999}._5741c6.fab3e9{background-color:#eee;border-color:transparent;font-weight:700}._5741c6.fab3e9:hover{border-color:#ccc}._630775{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#000}[data-ff~=header_2102] .ImagesPage ._630775{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#333}.ca5823{-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;fill:#999}.ca5823._146ecc{fill:#000;margin-left:1.6rem}[data-ff~=header_2102] .ImagesPage .ca5823._146ecc{fill:#333}._07467c{height:3.2rem;border-radius:1.6rem}._07467c .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._07467c ._146ecc{margin-left:1.6rem}._33addb{height:4rem}[data-ff~=header_2102] .ImagesPage ._33addb{height:3.2rem}._33addb ._630775{font-size:1.4rem;line-height:2rem}._33addb .ca5823{width:1.2rem;height:1.2rem;margin:0 0 0 1rem}._33addb ._146ecc{margin-left:1.6rem}._1adb64{display:inline-block;position:relative;margin-right:.8rem;border-radius:100%;width:1.6rem;height:1.6rem;fill:#6b7580}._33d7e8{border-radius:1.6rem;padding:0 1.6rem 0 .8rem;height:3.2rem;white-space:nowrap}._33d7e8 .ca5823{width:1rem;height:1rem;margin:0 0 0 .8rem}._33d7e8.fab3e9 ._1adb64,._33d7e8:hover ._1adb64{fill:#00a8ff} ._94de4e{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666}._89bd0a{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._89bd0a,.ec5bd1{font-weight:700;margin-right:.6rem;color:#666}.ec5bd1{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.eb1726{margin-bottom:.2rem}.b9ccc0{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.eed9e0{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}._3a6a75{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}._3a6a75:link,._3a6a75:visited{text-decoration:none}._3a6a75:focus,._3a6a75:hover{text-decoration:underline}._3a6a75:visited{color:#7b009d}.a6cdef{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.a6cdef:link,.a6cdef:visited{text-decoration:none}.a6cdef:focus,.a6cdef:hover{text-decoration:underline}.a6cdef:visited{color:#7b009d}.bd5528{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.bd5528:link,.bd5528:visited{text-decoration:none}.bd5528:focus,.bd5528:hover{text-decoration:underline}.bd5528:visited{color:#7b009d} .Tooltip-wrapper._50c5f6,.Tooltip-wrapper ._50c5f6{display:inline-block;cursor:help;margin-left:.5rem;height:2.4rem}.Tooltip-wrapper._01e4d1,.Tooltip-wrapper ._01e4d1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;height:100%;pointer-events:none}.Tooltip-wrapper._01e4d1 svg,.Tooltip-wrapper ._01e4d1 svg{width:1.8rem;height:1.8rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper._91082f,.Tooltip-wrapper ._91082f{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;width:100%;max-width:27rem;z-index:100;height:auto;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper._91082f h4,.Tooltip-wrapper ._91082f h4{font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul,.Tooltip-wrapper ._91082f ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper._91082f ul li,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper._91082f ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper ._91082f ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper._91082f ul li svg,.Tooltip-wrapper ._91082f ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:.2rem;padding:.4rem .8rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:wrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._093c71{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;background-color:transparent;border:none;padding:0;position:absolute;right:5%;top:100%;margin-top:.2rem}._093c71:link,._093c71:visited{text-decoration:none}._093c71:focus,._093c71:hover{text-decoration:underline}.fa32a5{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;border:none;padding:0;background-color:transparent;position:relative;right:auto;bottom:auto}.fa32a5:link,.fa32a5:visited{text-decoration:none}.fa32a5:focus,.fa32a5:hover{text-decoration:underline}._701acc{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;position:absolute;right:0;bottom:100%;margin-bottom:.2rem;border:none;padding:0;background-color:transparent}._701acc:link,._701acc:visited{text-decoration:none}._701acc:focus,._701acc:hover{text-decoration:underline}@media screen and (min-width:31.250em){._093c71{right:0}} ._423f0b{overflow-x:auto;overflow-y:hidden;font-size:0;white-space:nowrap;padding:0 2.8rem 0 4.4rem;margin:0 -2.8rem .8rem -4.4rem}@supports (-webkit-overflow-scrolling:touch){._423f0b{overflow-x:scroll;-webkit-overflow-scrolling:touch}}.Page--isSnippetA ._423f0b{padding:0 1.6rem;margin:0 -2.8rem}._9b3784{max-height:12.4rem}._685451{max-height:24.8rem}.bbcd57{display:inline-block;height:12rem;margin:0 .4rem .4rem 0;vertical-align:top}.bbcd57:last-child{margin-right:0}.SearchApp--desktop ._423f0b{margin:0 0 1.2rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}.Page--isSnippetA .SearchApp--desktop ._423f0b{padding:0;margin:0 1.6rem}._19ea1d{position:relative;overflow:hidden}._19ea1d:before{position:absolute;top:0;left:0;z-index:100;pointer-events:none;display:block;content:" ";width:100%;height:100%;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.1)}._19ea1d:nth-child(4n){background-color:#f5f5f5}._19ea1d:nth-child(4n+1){background-color:#eee}._19ea1d:nth-child(4n+2){background-color:#ccc}._19ea1d:nth-child(4n+3){background-color:#666}._8a7f56{-webkit-transition:opacity .36s ease;transition:opacity .36s ease;display:block;height:100%;width:auto;position:relative;left:50%;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);opacity:1}._8a7f56.is-loading{opacity:0}@media screen and (min-width:31.250em){._423f0b{margin-left:-6rem;padding-left:6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){._423f0b{margin:0 0 1.2rem;padding:0;overflow:hidden;white-space:normal}.Page--isSnippetA ._423f0b{padding:0;margin:0 1.6rem}} ._07d9e8{font-size:1.4rem;line-height:2rem;display:-webkit-flex;display:flex;white-space:nowrap;color:#333}.a46035:not(:last-child){margin-right:.4rem}.a46035:not(:last-child):after{margin-left:.4rem;content:"\B7"} ._25e461{color:#666}._25e461[data-type=inStock],._25e461[data-type=inStoreOnly],._25e461[data-type=onlineOnly]{color:green} ._279dff{margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem;padding:0 2.8rem 1.6rem 4.4rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{padding-left:1.6rem}._88190a{font-size:2rem;line-height:2.8rem;font-weight:400;margin:0;color:#666}.SearchApp--desktop ._88190a{margin:0 0 1.6rem}.SearchApp--desktop ._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}@media screen and (min-width:31.250em){._279dff{margin:0 0 3.2rem;padding:0;border-top:none}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] ._279dff{margin-left:-2.8rem;margin-right:-2.8rem;padding-left:0}} ._8854ac{list-style-type:none;margin:0;padding:0}._04c7f9{display:block}.SearchApp--desktop ._04c7f9{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone ._04c7f9{margin-right:2.4rem;border-bottom:.1rem solid #eee}._04c7f9:last-child{border-bottom:none}.e4ded9{width:1.4rem;height:1.4rem;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;color:#999}._027942{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad}._027942:link,._027942:visited{text-decoration:none}._027942:focus,._027942:hover{text-decoration:underline}._027942:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone ._027942{font-size:1.4rem;line-height:2rem;width:100%;padding:1.6rem 0} .d3d116{font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222}._1f0bd7{list-style-type:none;font-size:0;margin:0 0 .8rem;padding:0}._4b0904{display:inline-block;margin-right:2.4rem;margin-bottom:.8rem}._4b0904:last-child{margin-right:0}._8e9983{font-weight:400;margin:0;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#0645ad}._8e9983:link,._8e9983:visited{text-decoration:none}._8e9983:focus,._8e9983:hover{text-decoration:underline}._8e9983:visited{color:#7b009d} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} button._09534d{display:-webkit-flex;display:flex}.fe024e{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;max-width:100%;background:#fff;padding:0}._1dc7dc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;align-items:center;padding:1.6rem;border-bottom:.1rem solid #eee;background:#fff}._1603aa{margin:0}._350ebc{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:3.2rem 1.6rem;background:#fff}.f5f54f{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.f5f54f:first-child{margin-left:1.6rem;margin-right:.4rem}.f5f54f:last-child{margin-left:.4rem;margin-right:1.6rem}._8fd310{position:absolute;bottom:0}div._96f928{margin-bottom:3rem}@media screen and (min-width:48.000em){.fe024e{position:relative;width:320px}} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;display:-webkit-flex;display:flex;outline:none;border:transparent;border-radius:.4rem;padding:1.2rem 2.4rem;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;font-weight:700;color:#fff;text-decoration:none;background-color:#c00;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,.b375f9{font-weight:400}.b375f9{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}.b375f9:active,.b375f9:focus,.b375f9:hover{text-decoration:underline}.b375f9:focus,.b375f9:hover{background-color:#e7edf7}.b375f9:active{background-color:#dae3f3}._0a920b{color:#0645ad;background-color:#f2f5fb}._0a920b:focus,._0a920b:hover{background-color:#e7edf7}._0a920b:active{background-color:#dae3f3}.afe4f1{color:#000;background-color:#fff;box-shadow:0 0 .4rem #ddd}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{color:#000;background-color:#eee}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#ddd}.f8ff08:active{background-color:#ccc}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem;height:4rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem;height:5.6rem} ._3242d9{position:fixed;right:auto;left:0;bottom:.8rem;z-index:400;width:100%;opacity:0;border-radius:.8rem;pointer-events:none}._3242d9.cf1e4e{-webkit-animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards;animation:c10dd2 .3s ease-out 0s forwards}._3242d9._0397c7{-webkit-animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards;animation:_68aae9 .3s ease-out 0s forwards}.a2d5e2{max-width:128rem;margin:0 auto;padding-left:5.3rem}._89251a{position:fixed;right:0;bottom:-6.4rem;z-index:400;border:.1rem solid #f4f4f4;width:100%;height:6.4rem;overflow:hidden;background:#fff;box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.08);border-top-left-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem}._89251a.cf1e4e{-webkit-animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards;animation:_869d70 .25s ease-out .3s forwards}._89251a._0397c7{-webkit-animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards;animation:a99600 .25s ease-out 0s forwards}@-webkit-keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes c10dd2{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@-webkit-keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@keyframes _68aae9{0%{opacity:1}to{opacity:0}}@-webkit-keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@keyframes _869d70{0%{bottom:-6.4rem}80%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:0;padding-bottom:0}}@-webkit-keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}}@keyframes a99600{0%{bottom:0;padding-bottom:0}20%{bottom:0;padding-bottom:1rem}to{bottom:-6.4rem}}</style><script> function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; function onAppStart(){ if (true) { loadjs([ 'https://notifikace.szn.cz/seno.js?c=1', 'https://login.szn.cz/js/api/login.js?c=1' ], 'login-notification'); } if(true) { loadjs([ '//h.seznam.cz/js/cmp2/cmp_stub.js', '//h.seznam.cz/js/cmp2/scmp-int.js' ], 'scmp'); } loadjs('//c.imedia.cz/js/retargeting.js', 'retargeting'); window.pp_gemius_identifier = "ofgwDT7pLy73NmR77qj8APU2jw6d1Brwo7my216t8kv.57"; window.pp_gemius_extraparameters = new Array("gA=seznam.cz/Fulltext/Hledani_CR/1.strana"); function gemius_pending(i) { window[i] = window[i] || function() {var x = window[i+'_pdata'] = window[i+'_pdata'] || []; x[x.length]=arguments;};}; gemius_pending('gemius_hit'); gemius_pending('gemius_event'); gemius_pending('pp_gemius_hit'); gemius_pending('pp_gemius_event'); (function(d,t) {try {var gt=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0]; gt.setAttribute('async','async'); gt.setAttribute('defer','defer'); gt.src='//gacz.hit.gemius.pl/xgemius.js'; s.parentNode.insertBefore(gt,s);} catch (e) {}})(document,'script'); } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); loadjs.ready(["appPreload","app"], function(){ if(document.readyState==='interactive'||document.readyState==='complete'){ window.startApp(onAppStart); }else{ document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){window.startApp(onAppStart);}); } }) } </script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[4]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["firmy"]}</script><script> (function(){ var scriptEl = document.createElement("script"); var isModern = "noModule" in scriptEl && typeof URLSearchParams !== "undefined"; initLoadScript(isModern ? ["/re/js/firmy.bundle.c6c9c329df.js"]:["/re/js/firmy.legacy.bundle.61f4b7c0aa.js"]); }()) </script> </head> <body data-ff="ss_xgboost"><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","domain":"h.imedia.cz","canvas":false,"query":"kuchyňské linky Kladno","loginState":"red","lsid":"Awp79rhFX6isclBOx5sI","abtest":"672/1312,673/1313,668/1301"}, {"4bd5c4c13stp":"sklik/skliktoppla","4bd5c4c13srp":"sklik/sklikrightpla","4bd5c4c13spi":"sklik_PI","4bd5c4c13sto":"sklik/skliktop","4bd5c4c13sbo":"sklik/sklikbottom","4bd5c4c13stn":"sklik/skliktopnav","4bd5c4c13ore":"ftxt-organic/result","4bd5c4c13nre":"ftxt-news/result","4bd5c4c13zpi":"zbozi/product-advert"});</script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="_982a43 Page--isSticky"><div class="e9f9d0" data-dot="header" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-2"><div class="_032a60"><div class="d47473"></div><header class="_86d0d3"><div class="b5ed48"><div><h1 class="f84de7" data-e-a="seznamLogo"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}"><div class="f3e00b" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="_244f93" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1><div class="_12bab0"><div class="_49d657" data-e-a="search"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="kuchyňské linky Kladno" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer" data-dot-ignore="true"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="kuchyňské linky Kladno"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="top"/><input type="hidden" name="sId" value="Awp79rhFX6isclBOx5sI"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div></form></div><div class="_078838"><div id="login-badge" class="_58a991" data-recording-disable="true"></div><a class="c1a36e" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="f9561d"><div class="b5ed48"><nav class="d6d62d" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="b08967 _65a1a5" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-f0863224678"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-f1863224678"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-f2863224678"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-f3863224678"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Články</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-f4863224678"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-f5863224678"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-f6863224678"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="b08967" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-f7863224678"><a class="d726be" href="#"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e46408"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="_00f2fd"></div><div class="_5f264d"></div></div></div><div class="_8cfeca"><div class="b5ed48"><div><div class="_9c876d" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results"><div class="_7e5e5d"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-9"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.lightstyle.cz/nase-kuchyne" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.lightstyle.cz/nase-kuchyne" data-l-id="d0E7lFdw"><span><b>Kuchyňské</b> <b>linky</b> | Sleva 37% a 3D návrh zdarma</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.lightstyle.cz/nase-kuchyne" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.lightstyle.cz/nase-kuchyne" data-l-id="d0E7lFdw"><span>lightstyle.cz</span><span class="c432af">/Kuchyně</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Dodání 5 týdnů . Poradíme Vám 7x v týdnu a to včetně víkendů do 23:00!</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-10"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.sykora.eu/cz/najit-studio/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.sykora.eu/cz/najit-studio/" data-l-id="qSn2X5iL"><span>Výroba <b>Kuchyňských</b> <b>linek</b> Praha | SYKORA - Podle vašich představ</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.sykora.eu/cz/najit-studio/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.sykora.eu/cz/najit-studio/" data-l-id="qSn2X5iL"><span>sykora.eu</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Český výrobce kuchyní na míru s nejmodernějšími výrobními technologiemi na trhu.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-11"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.nabytekmorava.cz/kuchynske-linky/?order=bestseller" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.nabytekmorava.cz/kuchynske-linky/?order=bestseller" data-l-id="kgvOjyAY"><span>Kvalitní <b>kuchyňské</b> <b>linky</b> | Široký výběr barev a velikostí</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.nabytekmorava.cz/kuchynske-linky/?order=bestseller" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.nabytekmorava.cz/kuchynske-linky/?order=bestseller" data-l-id="kgvOjyAY"><span>nabytekmorava.cz</span><span class="c432af">/<b>kuchynske</b>_<b>linky</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Vyberte si z široké nabídky <b>kuchyňských</b> <b>linek</b>. Nabízíme prvotřídní kvalitu české výroby.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Jerlochovice 120, Fulnek</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420731184554"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-12"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.benesnabytek.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.benesnabytek.cz/" data-l-id="yw9426zK"><span><b>Kuchyňské</b> <b>linky</b> | Sleva 30 % na kuchyně</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.benesnabytek.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.benesnabytek.cz/" data-l-id="yw9426zK"><span>benesnabytek.cz</span><span class="c432af">/Kuchyně/Sleva 30 %</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Moderní kuchyně o které si i za 20 let řeknete "byla to skvělá volba". Nyní 30% sleva.</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>České Vrbné 2406, České Budějovice</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420601164556"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-13"><div class="BoxWithShadow HintLayout-container FirmyHint1902" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/category&quot;}" data-dot="main-box"><div class="BoxWithShadow-packa" data-dot="packa" data-dot-data="{&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"></div><div class="PoiMap PoiMap--extended"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="e81861"><li class="_5bfc37"><button class="_5741c6 _07467c" type="button" id="firmy_nyni-otevreno" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span class="_630775">Otevřené</span></button></li></ul><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/2224187-topp-nabytek-kladno.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gab0hO.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/qRY0g8.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Topp nábytek</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">2,3</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-35-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="34%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="35%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="url(#star-gradient-35-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(7)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Výroba kuchyní</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Kladno</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.topp.cz/?utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani%20:%20kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_campaign=firmy.cz-2224187" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/qRY0g8.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/738657-oresi-kladno.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/UI6Bv06.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/C9lWfd.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Oresi, s.r.o.</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">4,5</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-49-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="48%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="49%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-49-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(6)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Prodej kuchyní</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Kladno</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Green">Otevřeno</span> do 20:00</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.kuchyne-oresi.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_campaign=firmy.cz-738657" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/C9lWfd.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13065961-kuchynske-studio-zbihlej-libusin.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/QItxvV.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/yW6sYG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Kuchyňské studio Zbihlej</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><div class="_94de4e"><span class="_89bd0a">3,8</span><svg class="eb1726" width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><linearGradient id="star-gradient-82-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="81%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="82%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="url(#star-gradient-82-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#CCC" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="b9ccc0">(4)</span><span class="divider"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Kuchyňská studia</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Libušín</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Green">Otevřeno</span> do 20:00</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.kuchyne-zbihlej.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_campaign=firmy.cz-13065961" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/yW6sYG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13206973-eta-kladno-krocehlavy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/IqzZRE.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/Q77RH9.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">ETA<div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" class="Tooltip-wrapper _50c5f6" role="presentation"><span class="_01e4d1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.718a0ab463.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span><span class="FirmyHintItem1902-content-offer">Nabídka</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Prodej kuchyní</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Kladno, Kročehlavy</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://eshop.eta.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_campaign=firmy.cz-13206973" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/Q77RH9.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13200159-interyss-litvinov-dolni-litvinov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/SSeD8v.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Interyss, s.r.o.</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Truhlářství a stolařství</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Litvínov, Dolní Litvínov</span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.interyss.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_campaign=firmy.cz-13200159" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class=""><span class="FirmyHintItem1902-web-ico" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;x=14.549700&amp;y=50.100200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-14"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.nabytek-richard.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.nabytek-richard.cz/" data-l-id="aa13a333156c038e"><span><b class=sec>Kuchyňské</b> <b class=sec>Linky</b> <b class=sec>Kladno</b> – Richard</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.nabytek-richard.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.nabytek-richard.cz/" data-l-id="aa13a333156c038e"><span>nabytek-richard.cz</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Vyrábíme kuchyně, vestavěné skříně, dětské pokoje, obývací pokoje, ložnice a další nábytek na míru dle Vašeho přání a požadavků. Působíme ve Středočeském kraji - Praha, <b class=sec>Kladno</b>, Beroun, Slaný, Louny, Rakovník, Kralupy nad Vltavou a další.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-15"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: http://www.nabytek-richard.cz/kuchynske-linky/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="http://www.nabytek-richard.cz/kuchynske-linky/" data-l-id="541354801ccf373b"><span><b class=sec>Kuchyňské</b> <b class=sec>linky</b> – Kuchyňské Linky <b class=sec>Kladno</b></span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: http://www.nabytek-richard.cz/kuchynske-linky/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="http://www.nabytek-richard.cz/kuchynske-linky/" data-l-id="541354801ccf373b"><span>nabytek-richard.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>kuchynske</b>-<b class=sec>linky</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Kuchyňské</b> sestavy jsou osazeny kvalitním kováním od firmy Blum a Hettich. Toto kování zaručuje dlouhou životnost a praktičnost a tedy spokojenost zákazníka při užívání kuchyně.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-16"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.idatabaze.cz/katalog/nabytek/kuchyne-kuchynske-linky/kladno/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.idatabaze.cz/katalog/nabytek/kuchyne-kuchynske-linky/kladno/" data-l-id="62a07ea80f42d79"><span>Kuchyně, <b class=sec>kuchyňské</b> <b class=sec>linky</b> – <b class=sec>Kladno</b> | idatabaze.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.idatabaze.cz/katalog/nabytek/kuchyne-kuchynske-linky/kladno/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.idatabaze.cz/katalog/nabytek/kuchyne-kuchynske-linky/kladno/" data-l-id="62a07ea80f42d79"><span>idatabaze.cz</span><span class="c432af">/katalog/nabytek/<b class=sec>kladno</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>️ Kuchyně, <b class=sec>kuchyňské</b> <b class=sec>linky</b> – v okrese <b class=sec>Kladno</b> a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u ️ 44 firem, živnostníků a institucí.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-17"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.nejremeslnici.cz/t/95-kuchynska-linka/praha/kladno" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.nejremeslnici.cz/t/95-kuchynska-linka/praha/kladno" data-l-id="718004eaa2e9b02f"><span><b class=sec>Kuchyňská</b> <b class=sec>linka</b> <b class=sec>Kladno</b> • 328 firem a ověřené recenze&hellip;</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.nejremeslnici.cz/t/95-kuchynska-linka/praha/kladno" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.nejremeslnici.cz/t/95-kuchynska-linka/praha/kladno" data-l-id="718004eaa2e9b02f"><span>nejremeslnici.cz</span><span class="c432af">/95-<b class=sec>kuchynska</b>-<b class=sec>linka</b>/praha/<b class=sec>kladno</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Ověřené firmy na <b class=sec>kuchyňská</b> <b class=sec>linka</b>, deska na <b class=sec>kuchyňskou</b> <b class=sec>linku</b>, dvířka na kuchyňskou linku <b class=sec>Kladno</b>. Vše máte zdarma. Vložte poptávku a získáte cenové nabídky firem z Kladno. Seženeme Vám kvalitního řemeslníka na kuchyňská linka z 328&hellip;</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-18"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/obrazky&quot;}"><div class="ResultContainer-header" data-e-a="title"><a href="/obrazky/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Kuchyňské linky Kladno</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Obrázky.cz</span><svg viewBox="0 0 16 16" class="ResultContainer-header-packa"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div><div class="_423f0b _685451"><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:16rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-29"><a href="/obrazky/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=3c3c1e8c3e2ed5def1e080&amp;docId=c28d1e832ab26134"><img alt="kuchyňské linky Kladno-0" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=e7479dfe137da3ee&amp;size=2" width="160" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:9rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-30"><a href="/obrazky/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=3a1e1e319c8e63738ccbd1&amp;docId=db81814f6a253389"><img alt="kuchyňské linky Kladno-1" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=c48ca832eec69c2d&amp;size=2" width="90" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:16rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-31"><a href="/obrazky/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=f0f0f0a9d0c6a73b0fd84c&amp;docId=731e5051c0fddcf0"><img alt="kuchyňské linky Kladno-2" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=b5a790a37dfa06e5&amp;size=2" width="160" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:16rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 3}" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-32"><a href="/obrazky/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=f0f0f05b52c6cf252dba42&amp;docId=e4a7c3b3b9556a2f"><img alt="kuchyňské linky Kladno-3" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=11ed75b891b72f91&amp;size=2" width="160" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:16rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 4}" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-33"><a href="/obrazky/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=f0e8f06e9bb23368e48715&amp;docId=7b24985577b66df3"><img alt="kuchyňské linky Kladno-4" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=d579339d08ce853d&amp;size=2" width="160" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:21.3rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 5}" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-34"><a href="/obrazky/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=b8784d7186b78385476a7c&amp;docId=54f4f456c2901a85"><img alt="kuchyňské linky Kladno-5" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=4ad3f9ebd18a7029&amp;size=2" width="213" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:16rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 6}" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-35"><a href="/obrazky/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=78783c32d18c75da6faa0a&amp;docId=d44c552e146c4a84"><img alt="kuchyňské linky Kladno-6" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=4be06866c44769ed&amp;size=2" width="160" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div><div class="bbcd57 _19ea1d" style="width:9rem;height:12rem;max-width:19.6rem" data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 7}" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-36"><a href="/obrazky/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=5c78786fb5c778&amp;docId=d70cf7ecdeccd3a6"><img alt="kuchyňské linky Kladno-7" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=3a20f341ff652342&amp;size=2" width="90" height="120" class="_8a7f56 is-loading"/></a></div></div><p class="ResultContainer-footer" data-e-a="more"><a class="ResultContainer-footer-link" href="/obrazky/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-19"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.eurourban.cz/kuchynske-linky" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.eurourban.cz/kuchynske-linky" data-l-id="2eee4e42dbb84238"><span><b class=sec>Kuchyňské</b> <b class=sec>linky</b> na míru | EURO Urban</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.eurourban.cz/kuchynske-linky" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.eurourban.cz/kuchynske-linky" data-l-id="2eee4e42dbb84238"><span>eurourban.cz</span><span class="c432af">/<b class=sec>kuchynske</b>-<b class=sec>linky</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Před samotnou volbou tvaru <b class=sec>kuchyňské</b> <b class=sec>linky</b> je třeba vzít v úvahu velikost místnosti, umístění oken, dveří, radiátorů a v neposlední řadě také dostatečný prostor na průchod a pohodlnou manipulaci v kuchyni.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-20"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.sbazar.cz/BESTNABYTEKCZ/detail/143239090-kuchynska-linka-kuchyne-emilo" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.sbazar.cz/BESTNABYTEKCZ/detail/143239090-kuchynska-linka-kuchyne-emilo" data-l-id="acdc6768c7554183"><span><b class=sec>Kuchyňská</b> <b class=sec>linka</b> kuchyně Emilo - <b class=sec>Kladno</b> - Sbazar.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.sbazar.cz/BESTNABYTEKCZ/detail/143239090-kuchynska-linka-kuchyne-emilo" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.sbazar.cz/BESTNABYTEKCZ/detail/143239090-kuchynska-linka-kuchyne-emilo" data-l-id="acdc6768c7554183"><span>sbazar.cz</span><span class="c432af">/143239090-<b class=sec>kuchynska</b>-<b class=sec>linka</b>-kuchyne-emilo</span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Inzerát <b class=sec>Kuchyňská</b> <b class=sec>linka</b> kuchyně Emilo v okrese <b class=sec>Kladno</b>, cena 4790Kč, od Bestnabytek.CZ na Sbazar.cz. Popis: Doprava Zdarma po CELÉ ČR ! K objednání na našem eshopu Bestnabytek V nabídce více barevných variant.</span></div></div></div><div class="_07d9e8"><span class="a46035">Cena 4 790 Kč</span><span class="_25e461" data-type="inStock">Skladem</span></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-21"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.ceskereality.cz/firmy/kuchynske-linky/okres-kladno/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.ceskereality.cz/firmy/kuchynske-linky/okres-kladno/" data-l-id="fceed13c17c3c3b7"><span><b class=sec>Kuchyňské</b> <b class=sec>linky</b> okres <b class=sec>Kladno</b></span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.ceskereality.cz/firmy/kuchynske-linky/okres-kladno/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.ceskereality.cz/firmy/kuchynske-linky/okres-kladno/" data-l-id="fceed13c17c3c3b7"><span>ceskereality.cz</span><span class="c432af">/firmy/<b class=sec>kuchynske</b>-<b class=sec>linky</b>/okres-<b class=sec>kladno</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Katalog firem v oboru <b class=sec>Kuchyňské</b> <b class=sec>linky</b> - okres <b class=sec>Kladno</b>, <b class=sec>kuchyňská</b> <b class=sec>linka</b> v regionu okres Kladno</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-22"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.ceskestavby.cz/firmy/kuchynske-linky/kladno/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.ceskestavby.cz/firmy/kuchynske-linky/kladno/" data-l-id="e8e483cb46e0383d"><span><b class=sec>Kuchyňské</b> <b class=sec>linky</b> <b class=sec>Kladno</b> - Českéstavby.cz</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.ceskestavby.cz/firmy/kuchynske-linky/kladno/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.ceskestavby.cz/firmy/kuchynske-linky/kladno/" data-l-id="e8e483cb46e0383d"><span>ceskestavby.cz</span><span class="c432af">/firmy/<b class=sec>kuchynske</b>-<b class=sec>linky</b>/<b class=sec>kladno</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Vybrané stavební firmy, doporučení řemeslníci, odborné firmy a specialisté z oboru <b class=sec>kuchyňské</b> <b class=sec>linky</b> v obci <b class=sec>Kladno</b>. Oslovte více dodavatelů a získejte nižší cenu.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-23"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.nabytek-bazar.eu/inzeraty/kuchynske-linky/mesto/kladno" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.nabytek-bazar.eu/inzeraty/kuchynske-linky/mesto/kladno" data-l-id="1d301ca9304b003a"><span><b class=sec>Kuchyňské</b> <b class=sec>linky</b> <b class=sec>Kladno</b> - Nábytek Bazar EU</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.nabytek-bazar.eu/inzeraty/kuchynske-linky/mesto/kladno" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.nabytek-bazar.eu/inzeraty/kuchynske-linky/mesto/kladno" data-l-id="1d301ca9304b003a"><span>nabytek-bazar.eu</span><span class="c432af">/inzeraty/<b class=sec>kuchynske</b>-<b class=sec>linky</b>/mesto/<b class=sec>kladno</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Kuchyňské</b> <b class=sec>linky</b> <b class=sec>Kladno</b>, použitý, bazarový nábytek</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="15" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:15,&quot;rid&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;}" data-elm="0__r15" data-rid="Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-24"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 _896b29"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://obchody.sluzby.cz/kuchyne/kladno" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://obchody.sluzby.cz/kuchyne/kladno" data-l-id="defe8286badfecf9"><span><b class=sec>Kuchyňská</b> studia <b class=sec>Kladno</b> - hodnocená kuchyňská studia v <b class=sec>Kladně</b></span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://obchody.sluzby.cz/kuchyne/kladno" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://obchody.sluzby.cz/kuchyne/kladno" data-l-id="defe8286badfecf9"><span>obchody.sluzby.cz</span><span class="c432af">/kuchyne/<b class=sec>kladno</b></span></a><span class="_54b595 _97efac"><svg viewBox="0 0 64 20"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-fake-64x20--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span><b class=sec>Kuchyňská</b> studia <b class=sec>Kladno</b> - vyberte si ve spolehlivém seznamu <b class=sec>kuchyňských</b> studií hodnocených zákazníky - průvodce <b class=sec>kuchyňskými</b> studii v <b class=sec>Kladně</b></span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="16" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:16,&quot;rid&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;}" data-elm="0__r16" data-rid="Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-25"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://favi.cz/produkty/kategorie/kuchynske-linky" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://favi.cz/produkty/kategorie/kuchynske-linky" data-l-id="ucnawfKQ"><span><b>Kuchyňské</b> <b>linky</b> na FAVI | vysoká kvalita za super cenu</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://favi.cz/produkty/kategorie/kuchynske-linky" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://favi.cz/produkty/kategorie/kuchynske-linky" data-l-id="ucnawfKQ"><span>favi.cz</span><span class="c432af">/<b>kuchynske</b>-<b>linky</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Top výběr <b>kuchyňských</b> <b>linek</b>. Objevte vše pro krásný domov!</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="17" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:17,&quot;rid&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;}" data-elm="0__r17" data-rid="Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-26"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.nabytek-helcel.cz/hledani/?q=kuchynska%20linka" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.nabytek-helcel.cz/hledani/?q=kuchynska%20linka" data-l-id="vfJcdBFp"><span>Moderní <b>kuchyňské</b> <b>linky</b> | Nakupujte v eshopu i prodejně</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.nabytek-helcel.cz/hledani/?q=kuchynska%20linka" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.nabytek-helcel.cz/hledani/?q=kuchynska%20linka" data-l-id="vfJcdBFp"><span>nabytek-helcel.cz</span><span class="c432af">/<b>Kuchynske</b>-<b>linky</b></span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Jsme jedním z největších prodejců nábytku v Česku i na Slovensku a to už 28 let!</span></div><div class="_2bbf85"><svg viewBox="0 0 6 8" class="c84ada"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-poi-6x8--sprite-usage"></use></svg><span>Kpt. Jaroše 750/10, Třebíč</span></div></div><div class="f0e792"><a class="ec7f0c" href="tel:+420727922850"><svg viewBox="0 0 13 14" class="ea30f2"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-phone-icon-13x14--sprite-usage"></use></svg><span>Volat</span></a></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="18" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:18,&quot;rid&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;}" data-elm="0__r18" data-rid="Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-27"><div><div class="bec586"><h3 class="c12666 bef708"><a tabindex="0" class="_33e9d4" title="Přejít na: https://www.nejlevnejsinabytek.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" href="https://www.nejlevnejsinabytek.cz/" data-l-id="ubtipGGY"><span><b>Kuchyňské</b> <b>linky</b> | Nejlepší ceny a rychlé dodání</span></a></h3><div class="_4167ab"><a tabindex="-1" class="_9b0f68" title="Přejít na: https://www.nejlevnejsinabytek.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" href="https://www.nejlevnejsinabytek.cz/" data-l-id="ubtipGGY"><span>nejlevnejsinabytek.cz</span><span class="c432af">/kuchyne</span></a><span class="_54b595 a34b8c"><svg viewBox="0 0 41 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.82adf20f42.svg#assets-base-reklama-like-old-41x16--sprite-usage"></use></svg></span></div><div class="c3c926"><div><div class="_3eded7"><span>Nejširší sortiment nábytku skladem v ČR. Akční nabídky, věrnostní slevy.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="_7e5e5d"><div data-dot="19" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:19,&quot;rid&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;}" data-elm="0__r19" data-rid="Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-28"><div class="_279dff" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="_88190a">Související dotazy</h4><ul class="_8854ac"><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=kuchyn%C4%9B%20kladno&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=kuchyn%C4%9B%20kladno&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="kuchyně kladno"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>kuchyně kladno</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=kuchyn%C4%9B%20slan%C3%BD&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=kuchyn%C4%9B%20slan%C3%BD&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="kuchyně slaný"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>kuchyně slaný</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=kuchyn%C4%9B%20libu%C5%A1%C3%ADn&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=kuchyn%C4%9B%20libu%C5%A1%C3%ADn&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="kuchyně libušín"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>kuchyně libušín</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=kuchyn%C4%9B%20rakovn%C3%ADk&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=kuchyn%C4%9B%20rakovn%C3%ADk&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="kuchyně rakovník"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>kuchyně rakovník</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=kuchyn%C4%9B%20han%C3%A1k%20kladno&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=kuchyn%C4%9B%20han%C3%A1k%20kladno&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="kuchyně hanák kladno"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>kuchyně hanák kladno</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=ligop%20-%20kuchyn%C4%9B%20a%20n%C3%A1bytek%20slan%C3%BD%20pra%C5%BEsk%C3%A1&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=ligop%20-%20kuchyn%C4%9B%20a%20n%C3%A1bytek%20slan%C3%BD%20pra%C5%BEsk%C3%A1&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="ligop - kuchyně a nábytek slaný pražská"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>ligop - kuchyně a nábytek slaný pražská</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=mal%C3%A9%20kuchynsk%C3%A9%20linky&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=mal%C3%A9%20kuchynsk%C3%A9%20linky&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="malé kuchynské linky"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>malé kuchynské linky</a></li><li class="_04c7f9"><a class="_027942" href="?q=obklad%20kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=Awp79rhFX6isclBOx5sI" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=obklad%20kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="obklad kuchyňské linky"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e4ded9" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-6zz-fdwT-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.ae6cd72eb5.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>obklad kuchyňské linky</a></li></ul></div></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;count=10&amp;pId=Awp79rhFX6isclBOx5sI&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;count=10&amp;pId=Awp79rhFX6isclBOx5sI&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;count=10&amp;pId=Awp79rhFX6isclBOx5sI&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;count=10&amp;pId=Awp79rhFX6isclBOx5sI&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;count=10&amp;pId=Awp79rhFX6isclBOx5sI&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;count=10&amp;pId=Awp79rhFX6isclBOx5sI&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;count=10&amp;pId=Awp79rhFX6isclBOx5sI&amp;from=10" title="Další strana"></a></li></ul></div><div class="_083c3c" style="max-height:max-content"></div></div></div></div><div data-e-i="Awp79rhFX6isclBOx5sI-8"><div class="b5ed48"><div class="_781cd6"><div data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><div class="Footer-geo Footer-geo--space"><span class="Footer-geo-status">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc">Zapnuto</span></div><button class="Footer-geo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}">Vypnout</button></div><ul class="_1f0bd7"><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/stats/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno">Statistika hledanosti</a></li><li class="_4b0904"><a class="_8e9983" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="d3d116">© 1996–2021 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><div><button class="f865bf afe4f1 _37ac03 _09534d" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div></div><img class="DebugImage" src="//i.imedia.cz/miss?zoneId=seznam.search.hits&amp;collocation=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;referer=search.seznam.cz&amp;count=1&amp;r=Awp79rhFX6isclBOx5sI" width="1" height="1" alt=""/><div class="DebugAbTest">672/1312,673/1313,668/1301</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.lightstyle.cz/nase-kuchyne%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DElektroCZ.com%2B%257c%2BSE%2B%257c%2BKuchyn%25c4%259b%2Bobecn%25c4%259b%2B%255bB%255d%26utm_content%3Dkuchy%25c5%2588sk%25c3%25a9%2Blinky%26utm_term%3Dkuchy%25c5%2588sk%25c3%25a9%2Blinky%2Bkladno&c=DPIH7M9MTWDIV5HHT95WYBWQTMZWKWE4ZR25S5XPGFDVEAC2G2MHY54PURGBN32SUPXTY5YWBKEP5AAUWD49EXP49HC7XU5GIYNGVTMN8A4T8TT2S7Q92KZU49PE4K2B6ANFRUHRZY27HPJ2M5CYZVMRRG7457V8IQ2U8E9BJR4KR538NT4N6H9XSWIFADTVSJ6JTVZZXGVAWC7ZSJPN9E6ZY9JNXWH4A5QVY5WM57K7DMVVY2ZY2FT3MNTU26U2T2XXU4N9FMHQYG38XZFSXTJ37PBRVP4YXVQHQEZ3":"d0E7lFdw","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.sykora.eu/cz/najit-studio/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DCZ%2BSEA%2B-%2BKuchyne%2Bobecne%2B-%2Blocal%2BPraha%26utm_content%3DLinka%26utm_term%3Dkuchynske%2Blinky%2Bkladno&c=563CZ5DYZY27BRFXNIQJIXAVQKDR3YKPH467N7YMTW3XGM8J5MMPY6UP9Y8A9MXXMQTYXBZPPIECQNRFGP7EVUE3G6GZAE6T7UDCW4KTGDN37IX2PIJNTAH4JTUM3IQXU48D85H3HI64YI69HX47EMR8VQWXMVEJ78WJDPJ6VRSCGXT2NRSFIPWE42I3SZ2X3PTGI9YNS8MWS2TITFEHQUQRX55JTMCQKSIUGE62KRK9YWZ6GISF9B37J2YJWNY8WCJRTMXVQ62UM6QMXPDAI8M4NHEW2RVBEI27XP3M":"qSn2X5iL","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.nabytekmorava.cz/kuchynske-linky/%3Forder%3Dbestseller%26utm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dppc%26utm_campaign%3DS:%2BKuchynske%2Blinky%26utm_content%3DKuchynska%2Blinka%26utm_term%3Dkuchynske%2Blinky%2Bkladno&c=B2A6UMYK6396TPV5AMIWIZG3AC4QSPBCPXX8SZN848DHTH2P9HSF4ZHIKH68XK5GS66F58HHSIYKCYPXMI4HAMU9XATS2KCPI7JFMQKKBDZTWHKJNIQUDX6XDZZY3DCM27FMRJPFEI36FK6ZUJZMM22XNFFUIVJAIM6FNSJ6VNYVYAIGKEA5ICRCR4UZ2YDXXIKWGAU8Y9M52G6BFMTS93CA6N8VK87KEXVRI2Z9Y833588IXQI8C8QETRVXX5GMYHDCZ978PQ6HA7TAHBK6PN836RUIE3XUGA995D5Y":"kgvOjyAY","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.benesnabytek.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPER%253eS:%253eKuchyn%25c4%259b%2BJ%25c4%258c%253egen%253e%28B%29%253eTXT%253ecpc%253eroas%2810%29%253ejihocesky%253edesc%253eall%26utm_content%3DKuchy%25c5%2588sk%25c3%25a9%2Blinky&c=VHAP7P6KGAUK5M92HB94QKABDTQZCA7A2XCU8PC4WQFCPUHDT5X75JEMJ39V3D6EXZYWUF85D44ENE6VZCVIM3USBJFFG24CKW2FQ3GMGSACGK8FBGY5B7UF96XN2YVCMKVM7SPIJZEBP2VAEXMJAYNKMNBQNT8WP46P6QXEIWJFHZRYHW9Q9K3TR7HITGWMTPMNCDDED4YWUQGYH2N8RWCPNW5KYC82WVQ75NNBMPX4YAZBJ6MF49RQMRWEBVYHXINKSX4DXQMH3UG93QT7CS8UREHQZG8YA4XDQI9F":"yw9426zK","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://favi.cz/produkty/kategorie/kuchynske-linky%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dsearch%2B::%2Bkat%2B::%2Blinky%2Bkuchy%25c5%2588sk%25c3%25a9%26utm_content%3Dlinky%2Bkuchy%25c5%2588sk%25c3%25a9%26utm_term%3Dp_kuchynske%2Blinky_kuchy%25c5%2588sk%25c3%25a9%2Blinky%2Bkladno::&c=DWYUDNP8B35B3H6XM6TADDK5CY4QIAACRXYKAJYFGAC3339ZBU5VBQ26RN85R25PXAN9AASXG63AJJ9DWSZAXSI3TQDETZPS3FH3FVSGQSXD3J2SEKHCA3YP2IIP7YRIW8JW9ABBZ3PQ9P2ZJD8NI4FZWA6AYIURAGRAM9XP698KN6QF279GI5EVE7H5P876W5NBDVCMFRAA82T9VS9GHBHVZIX6QQZFU52Z7IM3N6HYJV7EDD3VVHQHPYPQWAVIRNKIR9B85WH4T4HTZHUIY63WXKZXFQF2JJWZBGJ7CKRPFT9QY6":"ucnawfKQ","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.nabytek-helcel.cz/hledani/%3Fq%3Dkuchynska%2520linka%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DCZ_%2BSEA_%2BKuchyn%25c4%259b%2B-%2BHlavn%25c3%25ad%26utm_content%3DKuchy%25c5%2588sk%25c3%25a1%2Blinka%2B%255bM%255d%26utm_term%3Dkuchy%25c5%2588sk%25c3%25a1%2Blinka&c=DHHGWFUM4MT5E7I9ECJEVAF8UBZIXZKQJ2M8HD88JQI82TUV43EGQTV9B7BNEKJZSS565NQ36527NFU9WCBHI2NSTWIFNXYJ297WFN4YV28372YEW4AVEN34XEK86GDCN6YSQI4FXV8WVIMWD98R3N6U4UVJHTER75XIWZTTZ44M2K4CH8T6I2S272AEPJ292HEVBVRM6JXNUS7JY72BK6EAF79XSMZAZZPJQ46U2FW3MCZZ9CGGEMH4RRUUZATTPKE6MAVCBNAZMIK7BKDVDB7QM56ZXYKDAY9NNK72CGRUJBS5Q3FA":"vfJcdBFp","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.nejlevnejsinabytek.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS:%2BKuchyne%26utm_content%3DKuchynske%2Blinky%26utm_term%3Dkuchynske%2Blinky%2Bkladno&c=YJ55C3UTQBCRKHJJKEDRYTWN8QWE9CDNQPETHUTDAWXMIVDVYBG8NGID2JV2JQ78MFGREPGJ53WTMSYA4BQX8ZXR5X8THNZW56NMTI9F3ZKH86KRJQWFVHPRTPXUF45N8UT2V6K2HEAMTXFCY7S7THK9KWJUK3SZY5U4CQ5Z8VJBVV6GY4295UJX4V6ZPSDJICIXWAHZHEHHVHVUR8Y8UT6PP6664UI6PEYFA48D7T82RWJHAXS338SVYX5A6W9W4JUZQ9CATRMSR5IBM6UWCBTWGV9EEMBNBJWDU4BJ4YDD8TFUIM274":"ubtipGGY"}) </script><div id="elog-init" data-elog="{&quot;apiEndpoint&quot;:&quot;/e/user_events&quot;,&quot;enableClick&quot;:false,&quot;debugPath&quot;:false,&quot;disableLogging&quot;:false,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;entityIndexAttribute&quot;:&quot;data-e-i&quot;,&quot;entityIndexCounter&quot;:7,&quot;keyboardEvent&quot;:&quot;keyup&quot;,&quot;logSyncTimeout&quot;:500,&quot;maxSerialId&quot;:3000,&quot;prefId&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}}"></div><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;test&quot;:false,&quot;random&quot;:0.1443124539527012,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_DEV_ROUTER&quot;:&quot;false&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_LOG_DOMAIN&quot;:&quot;h.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_BIG_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-big.js&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_IMEDIA_URL&quot;:&quot;//i.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;},&quot;elogEnabled&quot;:true,&quot;featureFlags&quot;:[&quot;ss_xgboost&quot;],&quot;requestTime&quot;:1623863224379,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;error&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;gridImage&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}},&quot;inputState&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;5e00869e3a2798f6&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;kuchyňské linky Kladno&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;kuchyňské linky Kladno&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;top&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:672,&quot;groupId&quot;:1312,&quot;groupName&quot;:&quot;model&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TOdFqMQ3&quot;},{&quot;abTestId&quot;:673,&quot;groupId&quot;:1313,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iKezzrVq&quot;},{&quot;abTestId&quot;:668,&quot;groupId&quot;:1301,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lwg00QfP&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;index&quot;:&quot;0&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2749a677&quot;},&quot;index&quot;:&quot;2&quot;,&quot;data&quot;:{},&quot;_reactKey&quot;:&quot;F3Rktstz&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f0863224678&quot;,&quot;key&quot;:&quot;search&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f0863224678&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;search&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Internet&quot;,&quot;url&quot;:&quot;/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&quot;,&quot;isActive&quot;:true,&quot;icon&quot;:0}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f1863224678&quot;,&quot;key&quot;:&quot;obrazky&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f1863224678&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Obrázky&quot;,&quot;url&quot;:&quot;/obrazky/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:1}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f2863224678&quot;,&quot;key&quot;:&quot;videa&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f2863224678&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;videa&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Videa&quot;,&quot;url&quot;:&quot;/videa/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:2}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f3863224678&quot;,&quot;key&quot;:&quot;clanky&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f3863224678&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;clanky&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Články&quot;,&quot;url&quot;:&quot;/clanky/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:3}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f4863224678&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firmy&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f4863224678&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Firmy&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//www.firmy.cz/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno#utm_content=lista&amp;utm_term=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:4}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f5863224678&quot;,&quot;key&quot;:&quot;mapy&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f5863224678&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;mapy&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Mapy&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://mapy.cz/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:6}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f6863224678&quot;,&quot;key&quot;:&quot;zbozi&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f6863224678&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Zboží&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//www.zbozi.cz/hledej/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno#utm_content=lista&amp;utm_term=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:5}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;renderer&quot;,&quot;type&quot;:&quot;header-service&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f7863224678&quot;,&quot;key&quot;:&quot;slovnik&quot;},&quot;index&quot;:&quot;f7863224678&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;link&quot;,&quot;key&quot;:&quot;slovnik&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Slovník&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky/kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno#utm_content=lista&amp;utm_term=kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;isActive&quot;:false,&quot;icon&quot;:7}}]},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;index&quot;:&quot;3&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bb5eF8MT&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;index&quot;:&quot;4&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yCVUFvVY&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;index&quot;:&quot;5&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4568811327772932043&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d16f2e06&quot;},&quot;index&quot;:&quot;9&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:4568811327772932000,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.lightstyle.cz/nase-kuchyne&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.lightstyle.cz/nase-kuchyne%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DElektroCZ.com%2B%257c%2BSE%2B%257c%2BKuchyn%25c4%259b%2Bobecn%25c4%259b%2B%255bB%255d%26utm_content%3Dkuchy%25c5%2588sk%25c3%25a9%2Blinky%26utm_term%3Dkuchy%25c5%2588sk%25c3%25a9%2Blinky%2Bkladno&amp;c=DPIH7M9MTWDIV5HHT95WYBWQTMZWKWE4ZR25S5XPGFDVEAC2G2MHY54PURGBN32SUPXTY5YWBKEP5AAUWD49EXP49HC7XU5GIYNGVTMN8A4T8TT2S7Q92KZU49PE4K2B6ANFRUHRZY27HPJ2M5CYZVMRRG7457V8IQ2U8E9BJR4KR538NT4N6H9XSWIFADTVSJ6JTVZZXGVAWC7ZSJPN9E6ZY9JNXWH4A5QVY5WM57K7DMVVY2ZY2FT3MNTU26U2T2XXU4N9FMHQYG38XZFSXTJ37PBRVP4YXVQHQEZ3&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.lightstyle.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.lightstyle.cz/Kuchyně&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.lightstyle.cz/nase-kuchyne?utm_source=sklik&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ElektroCZ.com+%7c+SE+%7c+Kuchyn%c4%9b+obecn%c4%9b+%5bB%5d&amp;utm_content=kuchy%c5%88sk%c3%a9+linky&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9+linky+kladno&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.lightstyle.cz/nase-kuchyne&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Dodání 5 týdnů . Poradíme Vám 7x v týdnu a to včetně víkendů do 23:00!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:103652782,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Kuchyňské&lt;/b&gt; &lt;b&gt;linky&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Sleva 37% a 3D návrh zdarma&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:523704621,&quot;keyword&quot;:&quot;kuchyňské linky&quot;,&quot;keywordId&quot;:2401132380},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:523704621},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WA33Xjd2&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7258515088450715051&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d16f2e06&quot;},&quot;index&quot;:&quot;10&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:7258515088450715000,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.sykora.eu/cz/najit-studio/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.sykora.eu/cz/najit-studio/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DCZ%2BSEA%2B-%2BKuchyne%2Bobecne%2B-%2Blocal%2BPraha%26utm_content%3DLinka%26utm_term%3Dkuchynske%2Blinky%2Bkladno&amp;c=563CZ5DYZY27BRFXNIQJIXAVQKDR3YKPH467N7YMTW3XGM8J5MMPY6UP9Y8A9MXXMQTYXBZPPIECQNRFGP7EVUE3G6GZAE6T7UDCW4KTGDN37IX2PIJNTAH4JTUM3IQXU48D85H3HI64YI69HX47EMR8VQWXMVEJ78WJDPJ6VRSCGXT2NRSFIPWE42I3SZ2X3PTGI9YNS8MWS2TITFEHQUQRX55JTMCQKSIUGE62KRK9YWZ6GISF9B37J2YJWNY8WCJRTMXVQ62UM6QMXPDAI8M4NHEW2RVBEI27XP3M&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.sykora.eu&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.sykora.eu&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.sykora.eu/cz/najit-studio/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=CZ+SEA+-+Kuchyne+obecne+-+local+Praha&amp;utm_content=Linka&amp;utm_term=kuchynske+linky+kladno&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.sykora.eu/cz/najit-studio/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Český výrobce kuchyní na míru s nejmodernějšími výrobními technologiemi na trhu.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Navštivte naše &lt;b&gt;kuchyňské&lt;/b&gt; studio. Sjednejte si schůzku online!&quot;,&quot;groupId&quot;:108573758,&quot;headline1&quot;:&quot;Výroba &lt;b&gt;Kuchyňských&lt;/b&gt; &lt;b&gt;linek&lt;/b&gt; Praha&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;SYKORA - Podle vašich představ&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:537543665,&quot;keyword&quot;:&quot;kuchyňská linka&quot;,&quot;keywordId&quot;:2480052467},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:537543665},&quot;_reactKey&quot;:&quot;RqRAciZR&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5615343697737714734&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d16f2e06&quot;},&quot;index&quot;:&quot;11&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:5615343697737715000,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nabytekmorava.cz/kuchynske-linky/?order=bestseller&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.nabytekmorava.cz/kuchynske-linky/%3Forder%3Dbestseller%26utm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dppc%26utm_campaign%3DS:%2BKuchynske%2Blinky%26utm_content%3DKuchynska%2Blinka%26utm_term%3Dkuchynske%2Blinky%2Bkladno&amp;c=B2A6UMYK6396TPV5AMIWIZG3AC4QSPBCPXX8SZN848DHTH2P9HSF4ZHIKH68XK5GS66F58HHSIYKCYPXMI4HAMU9XATS2KCPI7JFMQKKBDZTWHKJNIQUDX6XDZZY3DCM27FMRJPFEI36FK6ZUJZMM22XNFFUIVJAIM6FNSJ6VNYVYAIGKEA5ICRCR4UZ2YDXXIKWGAU8Y9M52G6BFMTS93CA6N8VK87KEXVRI2Z9Y833588IXQI8C8QETRVXX5GMYHDCZ978PQ6HA7TAHBK6PN836RUIE3XUGA995D5Y&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.nabytekmorava.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.nabytekmorava.cz/&lt;b&gt;kuchynske&lt;/b&gt;_&lt;b&gt;linky&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nabytekmorava.cz/kuchynske-linky/?order=bestseller&amp;utm_source=sklik&amp;utm_medium=ppc&amp;utm_campaign=S:+Kuchynske+linky&amp;utm_content=Kuchynska+linka&amp;utm_term=kuchynske+linky+kladno&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.nabytekmorava.cz/kuchynske-linky/?order=bestseller&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vyberte si z široké nabídky &lt;b&gt;kuchyňských&lt;/b&gt; &lt;b&gt;linek&lt;/b&gt;. Nabízíme prvotřídní kvalitu české výroby.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Kvalitní český nábytek do Vašeho bytu či domu. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.&quot;,&quot;groupId&quot;:99836609,&quot;headline1&quot;:&quot;Kvalitní &lt;b&gt;kuchyňské&lt;/b&gt; &lt;b&gt;linky&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Široký výběr barev a velikostí&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Česká výroba a doprava zdarma&quot;,&quot;id&quot;:499539483,&quot;keyword&quot;:&quot;kuchyňská linka&quot;,&quot;keywordId&quot;:2352046303},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:499539483,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Fulnek&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;120&quot;,&quot;id&quot;:12863715,&quot;phone&quot;:&quot;420731184554&quot;,&quot;street&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Jerlochovice&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xSi1eElP&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5700861045036536614&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d16f2e06&quot;},&quot;index&quot;:&quot;12&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:5700861045036537000,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.benesnabytek.cz/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.benesnabytek.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DPER%253eS:%253eKuchyn%25c4%259b%2BJ%25c4%258c%253egen%253e%28B%29%253eTXT%253ecpc%253eroas%2810%29%253ejihocesky%253edesc%253eall%26utm_content%3DKuchy%25c5%2588sk%25c3%25a9%2Blinky&amp;c=VHAP7P6KGAUK5M92HB94QKABDTQZCA7A2XCU8PC4WQFCPUHDT5X75JEMJ39V3D6EXZYWUF85D44ENE6VZCVIM3USBJFFG24CKW2FQ3GMGSACGK8FBGY5B7UF96XN2YVCMKVM7SPIJZEBP2VAEXMJAYNKMNBQNT8WP46P6QXEIWJFHZRYHW9Q9K3TR7HITGWMTPMNCDDED4YWUQGYH2N8RWCPNW5KYC82WVQ75NNBMPX4YAZBJ6MF49RQMRWEBVYHXINKSX4DXQMH3UG93QT7CS8UREHQZG8YA4XDQI9F&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.benesnabytek.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.benesnabytek.cz/Kuchyně/Sleva 30 %&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.benesnabytek.cz/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=PER%3eS:%3eKuchyn%c4%9b+J%c4%8c%3egen%3e(B)%3eTXT%3ecpc%3eroas(10)%3ejihocesky%3edesc%3eall&amp;utm_content=Kuchy%c5%88sk%c3%a9+linky&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.benesnabytek.cz/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Moderní kuchyně o které si i za 20 let řeknete \&quot;byla to skvělá volba\&quot;. Nyní 30% sleva.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Prohlídněte si realizace kuchyní a hodnocení našich zákazníků. Působíme na trhu 29 let.&quot;,&quot;groupId&quot;:100824107,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Kuchyňské&lt;/b&gt; &lt;b&gt;linky&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Sleva 30 % na kuchyně&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Navrhneme Vám ideální kuchyni&quot;,&quot;id&quot;:549063963,&quot;keyword&quot;:&quot;kuchynske linky&quot;,&quot;keywordId&quot;:2361209663},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:549063963,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;České Budějovice&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;2406&quot;,&quot;id&quot;:2692912,&quot;phone&quot;:&quot;420601164556&quot;,&quot;street&quot;:&quot;České Vrbné&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;České Budějovice 2&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1DfOLgrH&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;category&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;434e9dc5&quot;},&quot;index&quot;:&quot;13&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YqDCivqW&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:67,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1002,&quot;longitude&quot;:14.5497,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1758&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Vašíčkova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;27204&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Vašíčkova 1758, 272 04 Kladno&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Vašíčkova 1758, Kladno&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:46.956,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:2022,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pJY268n5&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.148006439208984,&quot;gps_longitude&quot;:14.068526268005371,&quot;group_id&quot;:2224187,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/qRY0g8.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/qRY0g8.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xZsIPRrT&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Výroba kuchyní&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_J/NvaHwj.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_J/NvaHwj.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_G/7fBPX.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;1-3.5. Zavřeno\r\n8-10.5. Zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fLv6Ded3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;1-3.5. Zavřeno\r\n8-10.5. Zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kQwrNLPm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;1-3.5. Zavřeno\r\n8-10.5. Zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u8ff4Bnw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;1-3.5. Zavřeno\r\n8-10.5. Zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;acMreDU0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;1-3.5. Zavřeno\r\n8-10.5. Zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LSj4XjBw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;1-3.5. Zavřeno\r\n8-10.5. Zavřeno&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S1jXNWJq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;1-3.5. Zavřeno\r\n8-10.5. Zavřeno&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sWo3Xtjj&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1124389,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2834,1886]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gab0hO.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gab0hO.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gab0hO.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gab0hO.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/gab0hO.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XbUukIAJ&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2224187,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:7,&quot;stars&quot;:2.5,&quot;subject_id&quot;:2125177,&quot;title&quot;:&quot;Topp nábytek&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.topp.cz/?utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani%20:%20kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_campaign=firmy.cz-2224187&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2224187-topp-nabytek-kladno.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=V%c3%bdroba%20kuchyn%c3%ad&amp;x=14.068526&amp;y=50.148006&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.topp.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pCksckEU&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;3388&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Petra Bezruče&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;27201&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Petra Bezruče 3388, 272 01 Kladno&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Petra Bezruče 3388, Kladno&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:89.777,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1663,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ErorVNXW&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.14253234863281,&quot;gps_longitude&quot;:14.103084564208984,&quot;group_id&quot;:633711,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/C9lWfd.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/C9lWfd.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;izV2D1b8&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej kuchyní&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/541?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b8IuB354&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kN23aeq9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OLVLRpuE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6WqlQwVv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OaKBzqkj&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oxxppdaN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ReX5F74z&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1691169,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;tapp&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/UI6Bv06.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/UI6Bv06.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/UI6Bv06.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/UI6Bv06.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/UI6Bv06.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gH0M466y&quot;}],&quot;premise_id&quot;:738657,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:6,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2160940,&quot;title&quot;:&quot;Oresi, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.kuchyne-oresi.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_campaign=firmy.cz-738657&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/738657-oresi-kladno.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20kuchyn%c3%ad&amp;x=14.103085&amp;y=50.142532&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.kuchyne-oresi.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yohFPpQh&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Libušín&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;83&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Libušín&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;5. května&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Libušín&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;27306&quot;,&quot;address&quot;:&quot;5. května 83, 273 06 Libušín&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;5. května 83, Libušín&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:76.353,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:29529,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xrUJi7sg&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.16641593481224,&quot;gps_longitude&quot;:14.053365604414228,&quot;group_id&quot;:2023888,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/yW6sYG.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/yW6sYG.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OaS2tmlw&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/437&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Kuchyňská studia&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/437?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/437?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/437?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle, svátky a večerní hodiny po 16.30 nutné telefonicky dohodnout.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a0hw7KkQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle, svátky a večerní hodiny po 16.30 nutné telefonicky dohodnout.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G6M5P57p&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle, svátky a večerní hodiny po 16.30 nutné telefonicky dohodnout.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;haSkZeXm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle, svátky a večerní hodiny po 16.30 nutné telefonicky dohodnout.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PDXjSkKT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle, svátky a večerní hodiny po 16.30 nutné telefonicky dohodnout.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;o2HQla9i&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle, svátky a večerní hodiny po 16.30 nutné telefonicky dohodnout.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3LMCd4u4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota, neděle, svátky a večerní hodiny po 16.30 nutné telefonicky dohodnout.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;86hf5ugG&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1960253,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2592,1936]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/QItxvV.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/QItxvV.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/QItxvV.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/QItxvV.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/QItxvV.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1WXf1ENj&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13065961,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:2256181,&quot;title&quot;:&quot;Kuchyňské studio Zbihlej&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.kuchyne-zbihlej.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_campaign=firmy.cz-13065961&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13065961-kuchynske-studio-zbihlej-libusin.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Kuchy%c5%88sk%c3%a1%20studia&amp;x=14.053366&amp;y=50.166416&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.kuchyne-zbihlej.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JWscp3uK&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Kladno, Kročehlavy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;50&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Italská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kročehlavy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;27201&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Italská 50, 272 01 Kladno, Kročehlavy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Italská 50, Kladno&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Doprava zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://eshop.eta.cz/doprava-zdarma/li-424/#utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpt&amp;utm_content=banner-cta-firmy-doprava-universal&amp;utm_campaign=60-firmy-banner-doprava&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;26AXGUdk&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1663,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CExZGtKw&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.13115310668945,&quot;gps_longitude&quot;:14.116636276245117,&quot;group_id&quot;:2196786,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/Q77RH9.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/Q77RH9.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rThJqsvt&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/539&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej kuchyní&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_e/zTlBun.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_e/zTlBun.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_c/681Bxz.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZlHoMkpV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zhnVtVWZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YZYXGjIG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hzZzb8Lr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5znBbKHB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dLnJuPrZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZrTzgiFU&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3578462,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1600,1066]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/IqzZRE.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/IqzZRE.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/IqzZRE.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/IqzZRE.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/IqzZRE.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dZ5HWoLG&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13206973,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6KVSsIqL&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B3alifQp&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2284072,&quot;title&quot;:&quot;ETA&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://eshop.eta.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_campaign=firmy.cz-13206973&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13206973-eta-kladno-krocehlavy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20kuchyn%c3%ad&amp;x=14.116636&amp;y=50.131153&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://eshop.eta.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b0SjhgUv&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Litvínov, Dolní Litvínov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;5&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Litvínov&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Dolní Litvínov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;43601&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Dolní Litvínov 5, 436 01&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Litvínov, Dolní Litvínov 5&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1421,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FlfVd9G3&quot;},{&quot;categoryId&quot;:2022,&quot;weight&quot;:0.5,&quot;_reactKey&quot;:&quot;l1LXyglu&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.576414138168914,&quot;gps_longitude&quot;:13.60636256893092,&quot;group_id&quot;:12993806,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Truhlářství a stolařství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XRc98Dfl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;USntQhYu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YkO1ckWm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1yh7YGVC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BM64HpFU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HpyWX2Wy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;50NoeuNp&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3501473,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2600,1732]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/SSeD8v.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/SSeD8v.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/SSeD8v.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/SSeD8v.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/SSeD8v.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5WLqTI1h&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13200159,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2468693,&quot;title&quot;:&quot;Interyss, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.interyss.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_campaign=firmy.cz-13200159&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13200159-interyss-litvinov-dolni-litvinov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Truhl%c3%a1%c5%99stv%c3%ad%20a%20stola%c5%99stv%c3%ad&amp;x=13.606363&amp;y=50.576414&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.interyss.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;uDTnqcjP&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;3388&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Petra Bezruče&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;27201&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Petra Bezruče 3388, 272 01 Kladno&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Petra Bezruče 3388, Kladno&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;CHYTRART&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.datart.cz/chytrart/index.html?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpt&amp;utm_content=banner-cta-firmy-chytrart-universal&amp;utm_campaign=60-firmy-banner-chytrart&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LceRLHc0&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1663,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;61BLOSrz&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.14189147949219,&quot;gps_longitude&quot;:14.102974891662598,&quot;group_id&quot;:154260,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/P0dJV7.jpeg?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/P0dJV7.jpeg?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wMQEWal2&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/400&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej kuchyní&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/mQ3JWB.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/mQ3JWB.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/GcdJV9.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yLSkpOsm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GTGHDh0U&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wUlW3B04&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ic308Ehq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cLkFH3A5&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;n4UvSh7r&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cFvNKeSe&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3521644,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2992,1993]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/rlYPFE.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/rlYPFE.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/rlYPFE.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/rlYPFE.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/rlYPFE.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mrRbgWtu&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12947339,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zd17Vvlu&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EpMjdPKP&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2007351,&quot;title&quot;:&quot;DATART&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.datart.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_campaign=firmy.cz-12947339&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12947339-datart-kladno.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20kuchyn%c3%ad&amp;x=14.102975&amp;y=50.141891&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.datart.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t6jVLMmS&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Roudnice nad Labem&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1401&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Roudnice nad Labem&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Jungmannova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Roudnice nad Labem&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;41301&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Jungmannova 1401, 413 01 Roudnice nad Labem&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Jungmannova 1401, Roudnice nad Labem&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:91.214,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1663,&quot;weight&quot;:0.3333333333333333,&quot;_reactKey&quot;:&quot;l3ByDARC&quot;},{&quot;categoryId&quot;:2022,&quot;weight&quot;:0.3333333333333333,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PNzg2B7z&quot;},{&quot;categoryId&quot;:29529,&quot;weight&quot;:0.3333333333333333,&quot;_reactKey&quot;:&quot;f5fP0RWw&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.422973311677566,&quot;gps_longitude&quot;:14.254886294218371,&quot;group_id&quot;:12722993,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jdTBq2U.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/jdTBq2U.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1VYctAoC&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej kuchyní&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/574?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NhCnA2YJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vfkGJETt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XSn1B8jv&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xDvdjoSp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;24jOQXwx&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j2q2MpeH&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eBMVINdp&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:3955130,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2856,1836]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_J/vueHSe.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_J/vueHSe.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_J/vueHSe.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_J/vueHSe.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_J/vueHSe.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gpSIMmjj&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13257110,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:18,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2301202,&quot;title&quot;:&quot;Koupelny AZ, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.koupelnyaz.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_campaign=firmy.cz-13257110&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13257110-koupelny-az-roudnice-nad-labem.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20kuchyn%c3%ad&amp;x=14.254886&amp;y=50.422973&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.koupelnyaz.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EBrS0x2u&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;3388&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Petra Bezruče&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;27201&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Petra Bezruče 3388, 272 01 Kladno&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Petra Bezruče 3388, Kladno&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Doprava zdarma&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://eshop.eta.cz/doprava-zdarma/li-424/#utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpt&amp;utm_content=banner-cta-firmy-doprava-universal&amp;utm_campaign=60-firmy-banner-doprava&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j88ZZ4wM&quot;}],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1663,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2res981t&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.143096923828125,&quot;gps_longitude&quot;:14.102877616882324,&quot;group_id&quot;:2196786,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:false,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/Q77RH9.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/Q77RH9.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LraNESOu&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/539&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Prodej kuchyní&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_e/zTlBun.png?fl=res,80,80,1&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gZ_e/zTlBun.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_c/681Bxz.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kzuhNGFw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zVHBGxJu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ESdbSjWV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L2VYE9lw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bwbDrO6T&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CR4msZi8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:12,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;pmEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;pmStart&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lYyPc0AE&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:4030487,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[2016,1342]},&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_M/pQeDxt.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_M/pQeDxt.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_M/pQeDxt.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_M/pQeDxt.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_M/pQeDxt.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;f02Isbx1&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13268235,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fz3QOVaV&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;15aJZ4YZ&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2284072,&quot;title&quot;:&quot;ETA&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://eshop.eta.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_campaign=firmy.cz-13268235&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13268235-eta-kladno.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Prodej%20kuchyn%c3%ad&amp;x=14.102878&amp;y=50.143097&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://eshop.eta.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AlVk9s00&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Kladno, Kročehlavy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2669&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Holandská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kročehlavy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;27201&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Holandská 2669, 272 01 Kladno, Kročehlavy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Holandská 2669, Kladno&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1421,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ljVWKziH&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.130008697509766,&quot;gps_longitude&quot;:14.123005867004395,&quot;group_id&quot;:693557,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:false,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:false,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Truhlářství a stolařství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RA0RBM8B&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W4BN4JiS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xzt0VDlD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t3sEPzoC&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NESNinVh&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XQS8vPcp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KwvVxM11&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1319570,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;tapp&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/btdBL3R.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/btdBL3R.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/btdBL3R.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/btdBL3R.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/btdBL3R.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;AHpAIp8l&quot;}],&quot;premise_id&quot;:693557,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2187181,&quot;title&quot;:&quot;Tomáš Bořkovec&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.tomasborkovec.wz.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_campaign=firmy.cz-693557&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/693557-tomas-borkovec-kladno-krocehlavy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Truhl%c3%a1%c5%99stv%c3%ad%20a%20stola%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.123006&amp;y=50.130009&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.tomasborkovec.wz.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6wQ0Jouo&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;3189&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Čs. armády&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;27201&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Čs. armády 3189, 272 01 Kladno&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Čs. armády 3189, Kladno&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1421,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PJcjbIGp&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.14338302612305,&quot;gps_longitude&quot;:14.088830947875977,&quot;group_id&quot;:12855169,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:false,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:false,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Truhlářství a stolařství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yzIPtkKS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;THARV626&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yjdlwFZs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;44croDzl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AhQjv3nI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F2v3xAof&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle telefonické dohody.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MuekCX9x&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1332991,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;tapp&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/q0ABNYS.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/q0ABNYS.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/q0ABNYS.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/q0ABNYS.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/q0ABNYS.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ebnox0RG&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12855169,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:3842350,&quot;title&quot;:&quot;Rostodesign&quot;,&quot;url&quot;:&quot;&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12855169-rostodesign-kladno.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Truhl%c3%a1%c5%99stv%c3%ad%20a%20stola%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.088831&amp;y=50.143383&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rZc2oy4b&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;561&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;V. Burgra&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;27201&quot;,&quot;address&quot;:&quot;V. Burgra 561, 272 01 Kladno&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;V. Burgra 561, Kladno&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1421,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OB4uK9os&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.14622116088867,&quot;gps_longitude&quot;:14.095008850097656,&quot;group_id&quot;:2361037,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:false,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:false,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Truhlářství a stolařství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;w7MfGqea&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nMAc092H&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6zAONYkX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KR9mCIzf&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tzU1G4Gr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fxBpK3A6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0EuVAJtZ&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:62172092,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=62172092&amp;yaw=3.392861&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=2361037&quot;,&quot;yaw&quot;:3.39286135593},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ksg7V1.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ksg7V1.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ksg7V1.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ksg7V1.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/ksg7V1.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dAJeWhKB&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2361037,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2322720,&quot;title&quot;:&quot;Jiří Mach&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.truhlarmach.webnode.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_campaign=firmy.cz-2361037&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2361037-jiri-mach-kladno.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Truhl%c3%a1%c5%99stv%c3%ad%20a%20stola%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.095009&amp;y=50.146221&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.truhlarmach.webnode.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0YUruMOX&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1614&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;gen. Klapálka&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;27201&quot;,&quot;address&quot;:&quot;gen. Klapálka 1614, 272 01 Kladno&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;gen. Klapálka 1614, Kladno&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:20,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1421,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FNq9b8On&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.14484405517578,&quot;gps_longitude&quot;:14.108604431152344,&quot;group_id&quot;:623594,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:false,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:false,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Truhlářství a stolařství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y5uFhQQ1&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HF3koTIb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EzkMqDsy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ocMAbITQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j3bWMeCr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rlrFADUJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ukgiSR1q&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:62179649,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=62179649&amp;yaw=3.492396&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=623594&quot;,&quot;yaw&quot;:3.49239626737},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/bQduF2.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/bQduF2.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/bQduF2.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/bQduF2.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/bQduF2.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;EQSoO9yw&quot;}],&quot;premise_id&quot;:623594,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:1,&quot;subject_id&quot;:2632606,&quot;title&quot;:&quot;BKS Kladno, s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/623594-bks-kladno-kladno.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Truhl%c3%a1%c5%99stv%c3%ad%20a%20stola%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.108604&amp;y=50.144844&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hk0IndL9&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Kladno, Švermov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;728&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Kauckého&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Švermov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;27309&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Kauckého 728, 273 09 Kladno, Švermov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Kauckého 728, Kladno&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1421,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bEpgIHkI&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.16779327392578,&quot;gps_longitude&quot;:14.107911109924316,&quot;group_id&quot;:2596126,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:false,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:false,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Truhlářství a stolařství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle domluvy.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Wtaagq5G&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle domluvy.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a0IbiJdp&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle domluvy.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WfAK2u62&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle domluvy.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VsDFxQSu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle domluvy.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:6,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kV4ElO8v&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle domluvy.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xrBpJjQQ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Dle domluvy.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7AQ7AS6h&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:62571374,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=62571374&amp;yaw=4.741231&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=2596126&quot;,&quot;yaw&quot;:4.74123108377},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/RLBBAoS.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/RLBBAoS.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/RLBBAoS.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/RLBBAoS.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/RLBBAoS.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;P3J3z4rp&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2596126,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2320040,&quot;title&quot;:&quot;Jakub Vavřík&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.truhlarstvi-kladno.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_campaign=firmy.cz-2596126&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2596126-jakub-vavrik-kladno-svermov.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Truhl%c3%a1%c5%99stv%c3%ad%20a%20stola%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.107911&amp;y=50.167793&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.truhlarstvi-kladno.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Nbq2EApf&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Kladno, Kročehlavy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;247&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;P. Holého&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kročehlavy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;27201&quot;,&quot;address&quot;:&quot;P. Holého 247, 272 01 Kladno, Kročehlavy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;P. Holého 247, Kladno&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1421,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IiqH0XNM&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.144256591796875,&quot;gps_longitude&quot;:14.121918678283691,&quot;group_id&quot;:2612525,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:false,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:false,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Truhlářství a stolařství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hqdZhZpA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;v4bjpNWG&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0lkW6l3D&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9SQVNJIL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EHdCdUSS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;klo5wBXq&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;no_data&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hJTfzNu8&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:false,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:62187181,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=62187181&amp;yaw=2.931944&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=2612525&quot;,&quot;yaw&quot;:2.9319438856},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/NVCBBPv.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/NVCBBPv.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/NVCBBPv.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/NVCBBPv.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/NVCBBPv.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;AAjqG0Qs&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2612525,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2671665,&quot;title&quot;:&quot;Truhlářství Hrabák&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.truhlarstvihrabak.webnode.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_campaign=firmy.cz-2612525&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2612525-truhlarstvi-hrabak-kladno-krocehlavy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Truhl%c3%a1%c5%99stv%c3%ad%20a%20stola%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.121919&amp;y=50.144257&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.truhlarstvihrabak.webnode.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HCzgiNTj&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Kladno, Kročehlavy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;203&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Kladno&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;M. Majerové&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kročehlavy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;27201&quot;,&quot;address&quot;:&quot;M. Majerové 203, 272 01 Kladno, Kročehlavy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;M. Majerové 203, Kladno&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;buttons&quot;:[],&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:1421,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JxFrybpY&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.1445198059082,&quot;gps_longitude&quot;:14.122493743896484,&quot;group_id&quot;:2073555,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:false,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:false,&quot;is_virtual&quot;:false,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Truhlářství a stolařství&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/443?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nebo dle telefonické dohody&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hlqG4VjL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nebo dle telefonické dohody&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-22&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M1z7zJMw&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nebo dle telefonické dohody&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vvpl9aZX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nebo dle telefonické dohody&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kFiw4Phr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nebo dle telefonické dohody&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:15,&quot;minute&quot;:30},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2021-06-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AIAOAu4a&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nebo dle telefonické dohody&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JS0mSXXm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Nebo dle telefonické dohody&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2021-06-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CH7JkuP7&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;id&quot;:1316385,&quot;metadata&quot;:{&quot;size&quot;:[1920,1280]},&quot;source&quot;:&quot;tapp&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1SnBLIH.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1SnBLIH.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1SnBLIH.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1SnBLIH.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/1SnBLIH.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;A6hxEOOj&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2073555,&quot;representation&quot;:&quot;&quot;,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2263555,&quot;title&quot;:&quot;Vlastimil Řezáč&quot;,&quot;url&quot;:&quot;&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2073555-vlastimil-rezac-kladno-krocehlavy.html#utm_content=category-detail&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Truhl%c3%a1%c5%99stv%c3%ad%20a%20stola%c5%99stv%c3%ad&amp;x=14.122494&amp;y=50.144520&amp;rt=mesto#utm_content=category-search&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tEICkkSv&quot;}],&quot;showMap&quot;:true,&quot;shownPremises&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;x=14.549700&amp;y=50.100200&amp;a=5000.000000#utm_content=category-results&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a9%20linky%20Kladno&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YlmDUcNa&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;aa13a333156c038e&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6af38d4d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;14&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1380409200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1617147191},&quot;docId&quot;:&quot;aa13a333156c038e&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fnabytek-richard.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;p2nuRH5P&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky+Kladno&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.nabytek-richard.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=2D_RNXdDjG_8Xf3sj280yrpjdW9BjNIo3QoshhufJ7n2_EudRFLYyLPB5CribG3IpAsVEaTuO9Ovs2D4WQY35wzsrKqU-hlK7oUhwNf15GGzcIxFnvieC799jsUSZ6ri7p8ZPX97ZS5zO5SCTN8Rg8VQDaj&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vyrábíme kuchyně, vestavěné skříně, dětské pokoje, obývací pokoje, ložnice a další nábytek na míru dle Vašeho přání a požadavků. Působíme ve Středočeském kraji - Praha, &lt;b class=sec&gt;Kladno&lt;/b&gt;, Beroun, Slaný, Louny, Rakovník, Kralupy nad Vltavou a další.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Kuchyňské&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Linky&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Kladno&lt;/b&gt; – Richard&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nabytek-richard.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;nabytek-richard.cz&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PJ7fHRyy&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;541354801ccf373b&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6af38d4d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;15&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1380582000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1380582000},&quot;docId&quot;:&quot;541354801ccf373b&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fnabytek-richard.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OaKpSWG1&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky+Kladno&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.nabytek-richard.cz%2Fkuchynske-linky%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=7Ys3thou_s8uDSO4MY2DroNidocMuNPJWCNjOIhj6jndByE5X_Gdz_PRlnpd8AZgpGnjlCMfV8juB5OcoXFFhIhcJobMbWB8Tlhr5HuIj33tJBxdD3to-US-RK1Ax4S5ZPkkMwOmhpvpYQxbsMTcRKpFL1m&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Kuchyňské&lt;/b&gt; sestavy jsou osazeny kvalitním kováním od firmy Blum a Hettich. Toto kování zaručuje dlouhou životnost a praktičnost a tedy spokojenost zákazníka při užívání kuchyně.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Kuchyňské&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;linky&lt;/b&gt; – Kuchyňské Linky &lt;b class=sec&gt;Kladno&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nabytek-richard.cz/kuchynske-linky/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;nabytek-richard.cz/&lt;b class=sec&gt;kuchynske&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;linky&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;MUkFaurz&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;62a07ea80f42d79&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6af38d4d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;16&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1487890800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1614848364},&quot;docId&quot;:&quot;62a07ea80f42d79&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fidatabaze.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0tiHcmK3&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky+Kladno&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.idatabaze.cz%2Fkatalog%2Fnabytek%2Fkuchyne-kuchynske-linky%2Fkladno%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=y9U4ovcFeFskBtj1HGxDeuPmr2UqxeUVqxbgReLuYN-LBq3mMyo7TbkR2DYFeLE0ZAnuFMZg_8FP5A8dPyVxWc12XQiXuUwX9yokd9y5EIXF8p9bHTeodmpAOtlAzxLBUYcgmlQgQgN0-KI6zfOxKlCGsrm&quot;,&quot;description&quot;:&quot;️ Kuchyně, &lt;b class=sec&gt;kuchyňské&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;linky&lt;/b&gt; – v okrese &lt;b class=sec&gt;Kladno&lt;/b&gt; a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u ️ 44 firem, živnostníků a institucí.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Kuchyně, &lt;b class=sec&gt;kuchyňské&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;linky&lt;/b&gt; – &lt;b class=sec&gt;Kladno&lt;/b&gt; | idatabaze.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.idatabaze.cz/katalog/nabytek/kuchyne-kuchynske-linky/kladno/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://idatabaze.cz/katalog/nabytek/&lt;b class=sec&gt;kladno&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gSFLP9n8&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;718004eaa2e9b02f&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6af38d4d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;17&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1485126000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1621802718},&quot;docId&quot;:&quot;718004eaa2e9b02f&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fnejremeslnici.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;67VKdD7Y&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky+Kladno&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.nejremeslnici.cz%2Ft%2F95-kuchynska-linka%2Fpraha%2Fkladno&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=wGBZDbJz0atU2Awhl7wwL1OOXJW2Njp6elT-ZTJm0FixrteGhnAtGw2VRZPAmCxUzfrVe8puvASuAzCoCjpBeojJjLPgxVr_HY2HCYJDpEBe9ww0ficFOx6NZSDWw9zNV0yg8JUujf0KeCXfaBbIIIySWnz&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Ověřené firmy na &lt;b class=sec&gt;kuchyňská&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;linka&lt;/b&gt;, deska na &lt;b class=sec&gt;kuchyňskou&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;linku&lt;/b&gt;, dvířka na kuchyňskou linku &lt;b class=sec&gt;Kladno&lt;/b&gt;. Vše máte zdarma. Vložte poptávku a získáte cenové nabídky firem z Kladno. Seženeme Vám kvalitního řemeslníka na kuchyňská linka z 328&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Kuchyňská&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;linka&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Kladno&lt;/b&gt; • 328 firem a ověřené recenze&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.nejremeslnici.cz/t/95-kuchynska-linka/praha/kladno&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://nejremeslnici.cz/95-&lt;b class=sec&gt;kuchynska&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;linka&lt;/b&gt;/praha/&lt;b class=sec&gt;kladno&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JYVQ3cuK&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d9e116f8&quot;},&quot;index&quot;:&quot;18&quot;,&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;c28d1e832ab26134&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d9e116f8&quot;},&quot;index&quot;:&quot;29&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;3c3c1e8c3e2ed5def1e080&quot;,&quot;height&quot;:3456,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:4608},&quot;docId&quot;:&quot;c28d1e832ab26134&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nabytek-richard.cz/kuchynske-linky/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fqNW4jBu&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Kuchyňské linky – KUCHYŇSKÉ LINKY KLADNO&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nabytek-richard.cz/wp-content/uploads/2016/05/Landova-071.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=e7479dfe137da3ee&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gopI9Ces&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=e7479dfe137da3ee&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dRWMpy0y&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=e7479dfe137da3ee&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;V7FxnVG3&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;kfPXMrAz&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;db81814f6a253389&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d9e116f8&quot;},&quot;index&quot;:&quot;30&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;3a1e1e319c8e63738ccbd1&quot;,&quot;height&quot;:4128,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:3096},&quot;docId&quot;:&quot;db81814f6a253389&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nabytek-richard.cz/kuchynske-linky/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Kp69E8nH&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Kuchyňské linky – KUCHYŇSKÉ LINKY KLADNO&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nabytek-richard.cz/wp-content/uploads/2020/01/20191212_214519-e1577982252662.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c48ca832eec69c2d&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:105,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZaBSft1e&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c48ca832eec69c2d&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ERcjemWl&quot;},{&quot;height&quot;:566,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c48ca832eec69c2d&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:424,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r9NDwU3q&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;IYPW4oq2&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;731e5051c0fddcf0&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d9e116f8&quot;},&quot;index&quot;:&quot;31&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;f0f0f0a9d0c6a73b0fd84c&quot;,&quot;height&quot;:3096,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:4128},&quot;docId&quot;:&quot;731e5051c0fddcf0&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nabytek-richard.cz/kuchynske-linky/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0bCkGAmg&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Kuchyňské linky – KUCHYŇSKÉ LINKY KLADNO&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nabytek-richard.cz/wp-content/uploads/2018/01/20171124_182149.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b5a790a37dfa06e5&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cmgWE159&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b5a790a37dfa06e5&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L3c96L1A&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=b5a790a37dfa06e5&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yxWhCTbP&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;GMkNiGzb&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e4a7c3b3b9556a2f&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d9e116f8&quot;},&quot;index&quot;:&quot;32&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;f0f0f05b52c6cf252dba42&quot;,&quot;height&quot;:3096,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:4128},&quot;docId&quot;:&quot;e4a7c3b3b9556a2f&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nabytek-richard.cz/kuchynske-linky/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6FHvyiBz&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Kuchyňské linky – KUCHYŇSKÉ LINKY KLADNO&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nabytek-richard.cz/wp-content/uploads/2018/01/20171124_182038.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=11ed75b891b72f91&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7Mg2w9FT&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=11ed75b891b72f91&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jGfHqJ5s&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=11ed75b891b72f91&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZZAouKyl&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4xBiBgj6&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7b24985577b66df3&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d9e116f8&quot;},&quot;index&quot;:&quot;33&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;f0e8f06e9bb23368e48715&quot;,&quot;height&quot;:2448,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:3264},&quot;docId&quot;:&quot;7b24985577b66df3&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nabytek-richard.cz/vestavene-skrine/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CfkmAIn9&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Vestavěné skříně – KUCHYŇSKÉ LINKY KLADNO&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nabytek-richard.cz/wp-content/uploads/2017/10/IMG_20170917_170548.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d579339d08ce853d&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;n5fRnqS3&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d579339d08ce853d&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7JlXpGeC&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=d579339d08ce853d&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;k6SjC9pN&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rXYi7fVK&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;54f4f456c2901a85&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d9e116f8&quot;},&quot;index&quot;:&quot;34&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;b8784d7186b78385476a7c&quot;,&quot;height&quot;:2025,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:3600},&quot;docId&quot;:&quot;54f4f456c2901a85&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.spektralnabytek.cz/KUCHYNE-c71_0_1.htm&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rp5LvfIr&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;KUCHYNĚ | SPEKTRAL NÁBYTEK KLADNO&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.spektralnabytek.cz/fotky64254/facebook/kuchnia-BRICK-03-180x240.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=4ad3f9ebd18a7029&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:249,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XjTWckdb&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=4ad3f9ebd18a7029&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:498,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xoEwvhCQ&quot;},{&quot;height&quot;:367,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=4ad3f9ebd18a7029&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:653,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iuctQA7c&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q9IsiYe5&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d44c552e146c4a84&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d9e116f8&quot;},&quot;index&quot;:&quot;35&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;78783c32d18c75da6faa0a&quot;,&quot;height&quot;:3456,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:4608},&quot;docId&quot;:&quot;d44c552e146c4a84&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nabytek-richard.cz/kuchynske-linky/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6T7zq13p&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Kuchyňské linky – KUCHYŇSKÉ LINKY KLADNO&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nabytek-richard.cz/wp-content/uploads/2016/05/Landova-074.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=4be06866c44769ed&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ExGE6jXb&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=4be06866c44769ed&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6PiqhEAj&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=4be06866c44769ed&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;E10tDZgd&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gukFFJ3E&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d70cf7ecdeccd3a6&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d9e116f8&quot;},&quot;index&quot;:&quot;36&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;5c78786fb5c778&quot;,&quot;height&quot;:4128,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:3096},&quot;docId&quot;:&quot;d70cf7ecdeccd3a6&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nabytek-richard.cz/kuchynske-linky/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0Ks6p1nG&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Kuchyňské linky – KUCHYŇSKÉ LINKY KLADNO&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nabytek-richard.cz/wp-content/uploads/2018/01/20171222_131130-e1515406610282.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=3a20f341ff652342&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:105,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IScwzVuD&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=3a20f341ff652342&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YWWuofiI&quot;},{&quot;height&quot;:566,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=3a20f341ff652342&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:424,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Im6Qlw68&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vofUZrIk&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;87eaa13bdb44e378&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d9e116f8&quot;},&quot;index&quot;:&quot;37&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;f0f0f00bd2f3fb1e16a01c&quot;,&quot;height&quot;:3096,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:4128},&quot;docId&quot;:&quot;87eaa13bdb44e378&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nabytek-richard.cz/kuchynske-linky/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XZIbNsPj&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Kuchyňské linky – KUCHYŇSKÉ LINKY KLADNO&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nabytek-richard.cz/wp-content/uploads/2018/01/20171124_182411.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=10a73715d27f24d6&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pnOw4pp1&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=10a73715d27f24d6&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rIYp7MyR&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=10a73715d27f24d6&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yHjxMyeg&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;C3cB03jx&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;788148c70d7edd95&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d9e116f8&quot;},&quot;index&quot;:&quot;38&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;e1a51d32e73125c71ea2f8&quot;,&quot;height&quot;:1920,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:2560},&quot;docId&quot;:&quot;788148c70d7edd95&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nabytek-richard.cz/kuchynske-linky/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EC3q6CvE&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Kuchyňské linky – KUCHYŇSKÉ LINKY KLADNO&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.nabytek-richard.cz/wp-content/uploads/2014/08/P6150466.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=154bbde25db1443b&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HHFaQDPy&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=154bbde25db1443b&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vrCMXbBR&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=154bbde25db1443b&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kQFpKAFT&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;a2WXsfvw&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;L1zvzl2W&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2eee4e42dbb84238&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6af38d4d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;19&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1196809200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1499720632},&quot;docId&quot;:&quot;2eee4e42dbb84238&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Feurourban.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9kkoe7w3&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky+Kladno&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.eurourban.cz%2Fkuchynske-linky&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Wo7Pbb1tBjxmfUnpGGLcvL8uCcR_67-PLZuU3JDiolJlS1CUQzlChl8jXbuqsxWIn6vnhIz57qO-LeFQhj9lucvm1RKgyoO5Gt7LyJMM7gYeMxEvOKTbKl60l_3WjxWqdqVrZ4dFMSkWJIYntqwCcvf6uQL&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Před samotnou volbou tvaru &lt;b class=sec&gt;kuchyňské&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;linky&lt;/b&gt; je třeba vzít v úvahu velikost místnosti, umístění oken, dveří, radiátorů a v neposlední řadě také dostatečný prostor na průchod a pohodlnou manipulaci v kuchyni.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Kuchyňské&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;linky&lt;/b&gt; na míru | EURO Urban&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.eurourban.cz/kuchynske-linky&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://eurourban.cz/&lt;b class=sec&gt;kuchynske&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;linky&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;21qOr9Lc&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;acdc6768c7554183&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6af38d4d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;20&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1619650800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1619708837},&quot;docId&quot;:&quot;acdc6768c7554183&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fsbazar.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xHVl2y0t&quot;}],&quot;product&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;inStock&quot;,&quot;currency&quot;:&quot;CZK&quot;,&quot;price&quot;:4790,&quot;ratingCount&quot;:0},&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky+Kladno&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.sbazar.cz%2FBESTNABYTEKCZ%2Fdetail%2F143239090-kuchynska-linka-kuchyne-emilo&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=-fsTVt3iNNvuBCflcGRsP9wan30weC_oUgz-DFJJSOF2EaGlyr2z7CuQho_Rnkb5BLMGUefJOaKXpBJRoAP_Q2nVXH4aiWU-aq7pTsHVFJl0AjPpyIXZPhF2sbwc-upyE-JJkVYSXWadpBtPr7BUq7qizxl&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Inzerát &lt;b class=sec&gt;Kuchyňská&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;linka&lt;/b&gt; kuchyně Emilo v okrese &lt;b class=sec&gt;Kladno&lt;/b&gt;, cena 4790Kč, od Bestnabytek.CZ na Sbazar.cz. Popis: Doprava Zdarma po CELÉ ČR ! K objednání na našem eshopu Bestnabytek V nabídce více barevných variant.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Kuchyňská&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;linka&lt;/b&gt; kuchyně Emilo - &lt;b class=sec&gt;Kladno&lt;/b&gt; - Sbazar.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.sbazar.cz/BESTNABYTEKCZ/detail/143239090-kuchynska-linka-kuchyne-emilo&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://sbazar.cz/143239090-&lt;b class=sec&gt;kuchynska&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;linka&lt;/b&gt;-kuchyne-emilo&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/product_preview/https%3A%2F%2Fwww.sbazar.cz%2FBESTNABYTEKCZ%2Fdetail%2F143239090-kuchynska-linka-kuchyne-emilo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TLekn2TI&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;RRMjNTVJ&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;fceed13c17c3c3b7&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6af38d4d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;21&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1511910000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1554269577},&quot;docId&quot;:&quot;fceed13c17c3c3b7&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fceskereality.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZHohiPCj&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky+Kladno&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.ceskereality.cz%2Ffirmy%2Fkuchynske-linky%2Fokres-kladno%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=nPOLUnc4Iv1W2drEJVOs2SRTW42RCBpsitzMbvrOKiyUw3HPBlwpScx60Qd_5x3D7s4QNQDIqT3onnB7v65Nc3P6roFzP47fJi9FgQEC-HmFR6Cnw8WAZ4K2KoZSRoGEo3OBH_8MJf3XgZXWxv46BV-xDRU&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Katalog firem v oboru &lt;b class=sec&gt;Kuchyňské&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;linky&lt;/b&gt; - okres &lt;b class=sec&gt;Kladno&lt;/b&gt;, &lt;b class=sec&gt;kuchyňská&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;linka&lt;/b&gt; v regionu okres Kladno&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Kuchyňské&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;linky&lt;/b&gt; okres &lt;b class=sec&gt;Kladno&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.ceskereality.cz/firmy/kuchynske-linky/okres-kladno/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://ceskereality.cz/firmy/&lt;b class=sec&gt;kuchynske&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;linky&lt;/b&gt;/okres-&lt;b class=sec&gt;kladno&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cTJQuU1f&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;e8e483cb46e0383d&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6af38d4d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;22&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1507762800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1542122473},&quot;docId&quot;:&quot;e8e483cb46e0383d&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fceskestavby.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UfQsxKMF&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky+Kladno&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.ceskestavby.cz%2Ffirmy%2Fkuchynske-linky%2Fkladno%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=pmYKnIGI_VTQnHAQFkmgYEeXU2vtVx9CZja4BJk6asyL24w8WR6d4IPg3xEp1Aei1LTzWe1UeeouQ0sBLOTpVQ3srIBIZlrU4WOBxKqamFrjTZA88wxUr8qJpFeuq5U6k2cYZzz7h6qDan5qVUisvlR-qnZ&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vybrané stavební firmy, doporučení řemeslníci, odborné firmy a specialisté z oboru &lt;b class=sec&gt;kuchyňské&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;linky&lt;/b&gt; v obci &lt;b class=sec&gt;Kladno&lt;/b&gt;. Oslovte více dodavatelů a získejte nižší cenu.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Kuchyňské&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;linky&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Kladno&lt;/b&gt; - Českéstavby.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.ceskestavby.cz/firmy/kuchynske-linky/kladno/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://ceskestavby.cz/firmy/&lt;b class=sec&gt;kuchynske&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;linky&lt;/b&gt;/&lt;b class=sec&gt;kladno&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NXlCy3QY&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1d301ca9304b003a&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6af38d4d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;23&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1503356400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1602646960},&quot;docId&quot;:&quot;1d301ca9304b003a&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fnabytek-bazar.eu%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NeWQccym&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky+Kladno&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.nabytek-bazar.eu%2Finzeraty%2Fkuchynske-linky%2Fmesto%2Fkladno&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=pIY1YROldLffswjZF8XhsGTmt4nzN1dbGpPLhgVZqD6DUfs8tElCXAzeqFITGe4JxYyGK06D3cyyPMpJdYflLeWqz_8hh-rsP-WnWEJ7khnAPtYD7snR6RFzoThZRsxQk_kkadBJ6eDFy_vpPoHx0G4RXQZ&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Kuchyňské&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;linky&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Kladno&lt;/b&gt;, použitý, bazarový nábytek&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Kuchyňské&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;linky&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;Kladno&lt;/b&gt; - Nábytek Bazar EU&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.nabytek-bazar.eu/inzeraty/kuchynske-linky/mesto/kladno&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://nabytek-bazar.eu/inzeraty/&lt;b class=sec&gt;kuchynske&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;linky&lt;/b&gt;/mesto/&lt;b class=sec&gt;kladno&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;sgzXzWRO&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;defe8286badfecf9&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6af38d4d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;24&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1496358000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1562206427},&quot;docId&quot;:&quot;defe8286badfecf9&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fobchody.sluzby.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zKwqsIWB&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=kuchy%C5%88sk%C3%A9+linky+Kladno&amp;url=https%3A%2F%2Fobchody.sluzby.cz%2Fkuchyne%2Fkladno&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=6bQ3Fm8Cdf7zwsdXE_iO-BQD-2ozVGxYPVNG4-H6FHS0-MMTq0ySLFJVSrV6-zHSnkGHv7UgG4tJcWxYPAToc_iAP_kJOCj2J-by8xG2v7TUiuY-h9jkEdpMqqxRlVsZrVJUOVkLP9pO0YRUyX7pCBUg5um&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Kuchyňská&lt;/b&gt; studia &lt;b class=sec&gt;Kladno&lt;/b&gt; - vyberte si ve spolehlivém seznamu &lt;b class=sec&gt;kuchyňských&lt;/b&gt; studií hodnocených zákazníky - průvodce &lt;b class=sec&gt;kuchyňskými&lt;/b&gt; studii v &lt;b class=sec&gt;Kladně&lt;/b&gt;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Kuchyňská&lt;/b&gt; studia &lt;b class=sec&gt;Kladno&lt;/b&gt; - hodnocená kuchyňská studia v &lt;b class=sec&gt;Kladně&lt;/b&gt;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://obchody.sluzby.cz/kuchyne/kladno&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://obchody.sluzby.cz/kuchyne/&lt;b class=sec&gt;kladno&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FbXrHs9H&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7508114128056683744&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d16f2e06&quot;},&quot;index&quot;:&quot;25&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:7508114128056684000,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://favi.cz/produkty/kategorie/kuchynske-linky&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://favi.cz/produkty/kategorie/kuchynske-linky%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dsearch%2B::%2Bkat%2B::%2Blinky%2Bkuchy%25c5%2588sk%25c3%25a9%26utm_content%3Dlinky%2Bkuchy%25c5%2588sk%25c3%25a9%26utm_term%3Dp_kuchynske%2Blinky_kuchy%25c5%2588sk%25c3%25a9%2Blinky%2Bkladno::&amp;c=DWYUDNP8B35B3H6XM6TADDK5CY4QIAACRXYKAJYFGAC3339ZBU5VBQ26RN85R25PXAN9AASXG63AJJ9DWSZAXSI3TQDETZPS3FH3FVSGQSXD3J2SEKHCA3YP2IIP7YRIW8JW9ABBZ3PQ9P2ZJD8NI4FZWA6AYIURAGRAM9XP698KN6QF279GI5EVE7H5P876W5NBDVCMFRAA82T9VS9GHBHVZIX6QQZFU52Z7IM3N6HYJV7EDD3VVHQHPYPQWAVIRNKIR9B85WH4T4HTZHUIY63WXKZXFQF2JJWZBGJ7CKRPFT9QY6&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://favi.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;favi.cz/&lt;b&gt;kuchynske&lt;/b&gt;-&lt;b&gt;linky&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://favi.cz/produkty/kategorie/kuchynske-linky?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=search+::+kat+::+linky+kuchy%c5%88sk%c3%a9&amp;utm_content=linky+kuchy%c5%88sk%c3%a9&amp;utm_term=p_kuchynske+linky_kuchy%c5%88sk%c3%a9+linky+kladno::&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://favi.cz/produkty/kategorie/kuchynske-linky&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Top výběr &lt;b&gt;kuchyňských&lt;/b&gt; &lt;b&gt;linek&lt;/b&gt;. Objevte vše pro krásný domov!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:55276416,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Kuchyňské&lt;/b&gt; &lt;b&gt;linky&lt;/b&gt; na FAVI&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;vysoká kvalita za super cenu&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:209916706,&quot;keyword&quot;:&quot;kuchynske linky&quot;,&quot;keywordId&quot;:1683356967},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:209916706},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7jqunnQG&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2617935319217729205&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d16f2e06&quot;},&quot;index&quot;:&quot;26&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:2617935319217729000,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nabytek-helcel.cz/hledani/?q=kuchynska%20linka&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.nabytek-helcel.cz/hledani/%3Fq%3Dkuchynska%2520linka%26utm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DCZ_%2BSEA_%2BKuchyn%25c4%259b%2B-%2BHlavn%25c3%25ad%26utm_content%3DKuchy%25c5%2588sk%25c3%25a1%2Blinka%2B%255bM%255d%26utm_term%3Dkuchy%25c5%2588sk%25c3%25a1%2Blinka&amp;c=DHHGWFUM4MT5E7I9ECJEVAF8UBZIXZKQJ2M8HD88JQI82TUV43EGQTV9B7BNEKJZSS565NQ36527NFU9WCBHI2NSTWIFNXYJ297WFN4YV28372YEW4AVEN34XEK86GDCN6YSQI4FXV8WVIMWD98R3N6U4UVJHTER75XIWZTTZ44M2K4CH8T6I2S272AEPJ292HEVBVRM6JXNUS7JY72BK6EAF79XSMZAZZPJQ46U2FW3MCZZ9CGGEMH4RRUUZATTPKE6MAVCBNAZMIK7BKDVDB7QM56ZXYKDAY9NNK72CGRUJBS5Q3FA&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.nabytek-helcel.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.nabytek-helcel.cz/&lt;b&gt;Kuchynske&lt;/b&gt;-&lt;b&gt;linky&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nabytek-helcel.cz/hledani/?q=kuchynska%20linka&amp;utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=CZ_+SEA_+Kuchyn%c4%9b+-+Hlavn%c3%ad&amp;utm_content=Kuchy%c5%88sk%c3%a1+linka+%5bM%5d&amp;utm_term=kuchy%c5%88sk%c3%a1+linka&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.nabytek-helcel.cz/hledani/?q=kuchynska%20linka&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Jsme jedním z největších prodejců nábytku v Česku i na Slovensku a to už 28 let!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:72326050,&quot;headline1&quot;:&quot;Moderní &lt;b&gt;kuchyňské&lt;/b&gt; &lt;b&gt;linky&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Nakupujte v eshopu i prodejně&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:411281398,&quot;keyword&quot;:&quot;kuchyňská linka&quot;,&quot;keywordId&quot;:1974876797},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:411281398,&quot;premise&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Třebíč&quot;,&quot;houseNumber&quot;:&quot;750/10&quot;,&quot;id&quot;:13001391,&quot;phone&quot;:&quot;420727922850&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Kpt. Jaroše&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Nové Dvory&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;KE34w1o3&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sklikbottom&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8235017207291756885&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;d16f2e06&quot;},&quot;index&quot;:&quot;27&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:8235017207291757000,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nejlevnejsinabytek.cz/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.nejlevnejsinabytek.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS:%2BKuchyne%26utm_content%3DKuchynske%2Blinky%26utm_term%3Dkuchynske%2Blinky%2Bkladno&amp;c=YJ55C3UTQBCRKHJJKEDRYTWN8QWE9CDNQPETHUTDAWXMIVDVYBG8NGID2JV2JQ78MFGREPGJ53WTMSYA4BQX8ZXR5X8THNZW56NMTI9F3ZKH86KRJQWFVHPRTPXUF45N8UT2V6K2HEAMTXFCY7S7THK9KWJUK3SZY5U4CQ5Z8VJBVV6GY4295UJX4V6ZPSDJICIXWAHZHEHHVHVUR8Y8UT6PP6664UI6PEYFA48D7T82RWJHAXS338SVYX5A6W9W4JUZQ9CATRMSR5IBM6UWCBTWGV9EEMBNBJWDU4BJ4YDD8TFUIM274&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.nejlevnejsinabytek.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/.well-known/register-conversion&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.nejlevnejsinabytek.cz/kuchyne&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.nejlevnejsinabytek.cz/?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=S:+Kuchyne&amp;utm_content=Kuchynske+linky&amp;utm_term=kuchynske+linky+kladno&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://www.nejlevnejsinabytek.cz/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nejširší sortiment nábytku skladem v ČR. Akční nabídky, věrnostní slevy.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Záruka 24 měsíců u všech výrobků a na vybrané produkty nadstandardní záruka až 5 let.&quot;,&quot;groupId&quot;:87924522,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Kuchyňské&lt;/b&gt; &lt;b&gt;linky&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Nejlepší ceny a rychlé dodání&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Na trhu od roku 2008&quot;,&quot;id&quot;:407907620,&quot;keyword&quot;:&quot;kuchynske linky&quot;,&quot;keywordId&quot;:2199112921},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:407907620},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5H5iG7dn&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;f1c9cf24&quot;},&quot;index&quot;:&quot;28&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;kuchyňské linky kladno&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;kuchyně kladno&quot;,&quot;title&quot;:&quot;kuchyně kladno&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PpbaktGA&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;kuchyně slaný&quot;,&quot;title&quot;:&quot;kuchyně slaný&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HhihFJqT&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;kuchyně libušín&quot;,&quot;title&quot;:&quot;kuchyně libušín&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;k8hG77Ou&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;kuchyně rakovník&quot;,&quot;title&quot;:&quot;kuchyně rakovník&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RAa3DDwF&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;kuchyně hanák kladno&quot;,&quot;title&quot;:&quot;kuchyně hanák kladno&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lwt1u76A&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;ligop - kuchyně a nábytek slaný pražská&quot;,&quot;title&quot;:&quot;ligop - kuchyně a nábytek slaný pražská&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ghuPimMu&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;malé kuchynské linky&quot;,&quot;title&quot;:&quot;malé kuchynské linky&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iVvPLrj7&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext_static&quot;,&quot;text&quot;:&quot;obklad kuchyňské linky&quot;,&quot;title&quot;:&quot;obklad kuchyňské linky&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h5RwLb8e&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;LO4JZpqb&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;wpQKRPfR&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6af38d4d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;6&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:430000},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zcmay7JM&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;761fd4d0&quot;},&quot;index&quot;:&quot;7&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.5497,&quot;latitude&quot;:50.1002,&quot;accuracy&quot;:200000,&quot;source&quot;:1},&quot;_reactKey&quot;:&quot;LBisnhyZ&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;seqway&quot;,&quot;type&quot;:&quot;footer&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;2749a677&quot;},&quot;index&quot;:&quot;8&quot;,&quot;data&quot;:{},&quot;_reactKey&quot;:&quot;V6ZYWz3K&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;SyvROs0b&quot;,&quot;state&quot;:{},&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2021-06-16T17:07:04.368370272Z&quot;}},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6af38d4d&quot;},&quot;index&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9NimPIJe&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;kuchyňské linky Kladno&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;kuchyňské linky Kladno&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;Chrome&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;Unknown&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;top&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:672,&quot;groupId&quot;:1312,&quot;groupName&quot;:&quot;model&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;TOdFqMQ3&quot;},{&quot;abTestId&quot;:673,&quot;groupId&quot;:1313,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iKezzrVq&quot;},{&quot;abTestId&quot;:668,&quot;groupId&quot;:1301,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lwg00QfP&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;kuchyňské linky Kladno&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;kuchy%C5%88sk%C3%A9%20linky%20Kladno&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@4bd5c4c13&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;,&quot;imedia.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;query&quot;:&quot;kuchyňské linky Kladno&quot;,&quot;featureFlags&quot;:&quot;ss_xgboost&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;Awp79rhFX6isclBOx5sI&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&("ChunkLoadError"===c.name&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")?a.fingerprint=["cmp-chunk-load-error"]:c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint=["cmp-error"])),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html>